Tiếng sáo quê hương

l TRANG CHỦ 

 

 

AN VIẾT ĐÀM

 

Tiếng sáo quê hương

 

Nhân vật

 

- Em Thiện                    15 tuổi

- Em Mai                       13 tuổi

- Anh Nam                     Bí thư Huyện uỷ

- Chị Sáu                        Xã đội trưởng

- Anh Tần                      Xã đội trưởng

- Cai Hùng                     (Cai nguỵ- nhân của ta)

- Dũng                           Lính nguỵ

- Đồn trưởng                 Phái Lai

- Cai Môn                      Cai nguỵ

- Bắt lươn                      Chỉ điểm

- Bà Thiên                     Mẹ Thiện

- 1 số lính và du kích.

 

 

Xem toàn văn Tiếng sáo quê hương