Ngoại tình

l TRANG CHỦ 

 

 AN VIẾT ĐÀM

 

Ngoại tình

(Kịch nhiều cảnh)

 

Nhân vật

          - Tâm:  Một luật sư nổi tiếng

          - Loan:  Vợ Tâm

          - Cẩm Vân: Bạn Loan

          - Phương: con gái Loan 11 tuổi

          - Minh: con trai Loan  6 tuổi

          - Một cô gái

          - Chị Lành:  người giúp việc

          - Tùng:  bạn Tâm

          - Và một số nhân vật khác

          - Cảnh: nghệ sỹ dương cầm

 

x               x

x

 

 

 

Xem toàn văn