Một người bình thường

TRANG CHỦ l

 

 AN VIẾT ĐÀM

 

Một người bình thường

(Kịch nhiều cảnh)

 

Nhân vật

Ông Tần:    Xã viên HTX

Hồng:         Con gái ông Tần

Thiện:         Chồng Hồng, Giám đốc công ty Thương nghiệp huyện

Cháu Thu: 5 tuổi, con gái Hồng

Bà Tần:

Thông:        Chủ tịch UBND xã

Đào:           Một con phe

Liên:           Người yêu thành

Thành:        Trợ lý giám đốc Thiện

Định:          Xã viên HTX

Lan:            Uỷ viên thư ký UBND xã, bạn thân của Hồng

- 1 người công nhân

- 1 công an

- 1 lái xe

- 1 vài dân phe

- 1 số xã viên HTX.

 


Hồi một

Hồi hai

Hồi ba