Lộng hành

l TRANG CHỦ 

 

 

 

Lộng hành

 

(Kịch nhiều cảnh)

 

Nhân vật

 

- Công        Bí thư Huyện uỷ.

- Vinh         Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ.

- Kiêm        HUV - Trưởng phòng thuỷ lợi huyện.

- Long        Bác sỹ.

- Tước        Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện.

- Lài            Chánh Văn phòng UBND huyện.

- Vượng       Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

- Ban           Uỷ viên Thường vụ, chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ.

- Thuỷ         Con gái Lài, cán bộ ngân hàng huyện.

- Cường       Con trai Tước, cán bộ ngân hàng huyện.

- Thắng        Lái xe UBND huyện.

- Thuần        Phó Văn phòng Huyện uỷ, con trai Vượng.

- 1 cựu chiến binh.

- Bà mẹ liệt sỹ - Liên cán bộ văn phòng Huyện uỷ.

-  Một số nam nữ, cán bộ huyện.

- Một số dân công trên công trường đê.        

 x       x

x

Xem toàn văn Lộng hành