ประวัติวอลเลย์ยอล

 
 
 
                วอลเลย์บอลเป็นกีฬายอดนิยมและถูกยอมรับนำไปใช้เล่นกันทั่วโลกจะเป็นรองก็แต่เพียงเกมฟุตบอลเท่านั้น ส่วนในสหัรฐอเมริกาวอลเลย์บอลก็จัดเป็นกีฬายอดนิยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากีฬาชนิดอื่น รวมทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกาใต้ด้วย อย่างไรก็ตาม กำเนิดของกีฬาวอลเลย์บอลที่แท้จริงนั้นมีขึ้นในสหัรฐอเมริกาเอง แต่การก่อกำเนิดของกีฬาวอลเลย์บอลผิดแผกไปจากกีฬายอมนิยมชนิดอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา เช่น อเมริกันฟุตบอล บาสเกตบอลและเบสบอล เป็นต้น ทั้งนี้เพราะวอลเลย์บอลมีกำเนิดจากเกมการเล่นเพื่อจุดประสงค์ทางนันทนาการ มิใช่การเล่นเพื่อการแข่งขัน ภายหลังจึงมีการประยุตก์การเล่นให้รัดกุมและสนามตื่นเต้นมากขึ้น จึงกลายเป็นการเล่นเพื่อการแข่งขันในเวลาต่อมา
Comments