หน้าแรก

 
                                  

มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) จัดกิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี นางสิริสุข แพรงาม หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะและยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา กิจกรรมประกอบไปด้วย

1. การเดินขบวนพาเหรด โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการในพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ โครงการฝนหลวง เศรษฐกิจพอเพียง และกังหันชัยพัฒนา

2. การแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น วิ่งส่งลูกบอล เก้าอี้ดนตรี เตะบอลเข้าประตู เป็นต้น

3. การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

  


ถวายดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"

มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) ถวายดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"

วันที่ 22 กันยายน 2560 นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายแด่พระสงฆ์วัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9 )

  เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E 

มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 19 กันยายน 2560 นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ให้แก่นักเรียนในโครงการ (D.A.R.E.) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมี พันตำรวจเอก ชาลี เดชศิริ ผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรบ้านหมอ ร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ด้วย

และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกงาม ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย

โดยในโครงการ (Drug Abuse Resistance : D.A.R.E. ) เป็นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีหลักการสำคัญคือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนเพื่อ
ให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียนครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนโดยมุ่งเน้นใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุรา และยาเสพติด
2. ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ
3. ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน
4. ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

                                                

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)”

มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)” โดยฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยในหลวง ร.9

  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ คือ การตกเบ็ดน้ำแข็ง
เทียนไขดูดน้ำ งูลงรู Giantbubbles 
เปลวไฟลอยน้ำ และการเกิดลม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก           

    
          
วันแม่แห่งชาติ ปี 2560          

มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา
นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ นับเป็นมหามงคลพิเศษที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งมีพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดพิธีลงนามถวายพระพร และการแสดงพระธรรมเทศนา "เรื่อง "พระคุณของแม่"โดยได้รับเกียรติจากพระครูโอภาสธรรมกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นพระวิทยากร

                      
       
พานักเรียน ป.2 ชมศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง

มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) พานักเรียน ป.2 ชมศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง

วันนี้ (21 กรกฏาคม 2560 ) นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง ทะเลสาบบ้านหมอ ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยนักเรียนได้เรียนรู้ระบบสุริยะ ด้วยเครื่องฉายดาวชนิดดิจิตอล เด็กๆ ได้รับความรู้และสนุกกับการเรียนรู้

   
   
                                     ร่วมทำดีเพื่อพ่อ

มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) ร่วมทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยาพร้อมด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมปลูกต้นไม้ ตามกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดโบสถ์แจ้ง ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

          
           

                           วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันนี้ (30 มิถุนายน 2560) โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยมีนายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา เป็นประธาน

กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเดินสวนสนามลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ 

จากนั้นลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน และสาธารณสถาน ณ วัดบ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

                         
                                           
 
   
   

                                          วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
โดยมี นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด วิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา และสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

ภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการพิษภัย ของยาเสพติด และมีกิจกรรมของแต่ละบูธดังนี้
-บูธที่ 1 ปริศนาคำทาย
-บูธที่ 2 ปาเป้าตอบคำถาม
-บูธที่ 3 อักษรปริศนา
-บูธที่ 4 จิ๊กซอว์โทษของยาเสพติด
-บูธที่ 5 บิงโกรู้เท่าทันยาเสพติด
-บูธที่ 6 ถาม ตอบโทษของยาเสพติด

         
        


                                       กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
โดยมี นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติของสุนทรภู่ กวีเอกของโลก เผยแพร่งานอันเป็นมรดกของชาติซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางภาษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก

ภายในงานมีการประกวดมิสวรรณคดีไทย มีการจัดบูธนิทรรศการ แต่ละบูธจะกิจกรรมดังนี้
-บูธที่ 1 ปะติดภาพ
-บูธที่ 2 ปริศนาคำทาย
-บูธที่ 3 จิ๊กซอว์พาเพลิน
-บูธที่ 4 ตามหานิราศ
-บูธที่ 5 บิงโก ตัวละคร
-บูธที่ 6 ปริศนาสำนวนไทย

        
       

การเพาะถั่วงอกโดยใช้กระดาษทิชชู

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เรียนรู้การเพาะถั่วงอกโดยใช้กระดาษทิชชู โดยคุณครูได้สอนให้เด็กๆ ฝึกปฏิบัติทดลองเพาะถั่วงอกด้วยตนเองและใช้หลักวิทยาศาสตร์ให้รู้จักการสังเกตการเจริญเติบโตของถั่วงอก พร้อมทั้งฝึกให้รู้จักมีความรับผิดชอบด้วยการรดน้ำ และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของถั่วงอก ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจ และยิ้มแย้มมีความสุข ทั้งยังได้เรียนรู้การทำงานเร่วมกันเป็นกลุ่มอีกด้วย

               

                                                   


มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) 
จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานโรงเรียนและสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อฝึกการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 3 พรรค
พรรคที่ 1 รวมพลคน อ.ว.
พรรคที่ 2 ร่วมด้วยช่วยกัน
และพรรคที่ 3 ลูกเหลือง-แดง ร่วมใจ
โดยพรรคที่ชนะการเลือกตั้งคือ ลูกเหลือง-แดงร่วมใจ มีประธาน คือ ด.ญ.พัชรี ศรีหวาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งมีนักเรียนใช้สิทธิทั้งสิ้นจำนวน 392 คน จากจำนวน 4
50 คน

     


     มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว.) จัดพิธีไหว้ครู

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณครู

                                      
          
 
มัธยมอนุกูลวิทยา (อ.ว) ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  
 
เมื่อวันที่ (31 พฤษภาคม 2560)โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ และแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน และชุมชน รณรงค์ให้คนในชุมชนลด ละ เลิกบุหรี่ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์ให้งดสูบบุหรี่ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” (Tobacco - a threat to development) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมตอบคำถามในหัวข้อวันงดสูบบุหรี่โลก
 
                                               
          
   
กีฬาสี อ.ว  ปีการศึกษา  2559

วันนี้ (24 มีนาคม 2560)โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสี ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความถนัดทางด้านกีฬา เสริมสร้างความสามัคคี และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งในปีนี้ได้จัดขบวนพาเหรด โดยเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 4 ภาค จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการประกวดกองเชียร์
                                        
                                        
            
            
                                                                    

                                        ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

วันนี้ (23 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา เป็นประธานงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยาได้ร่วมจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือจากผู้อำนวยการและคณะครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อ การร้องเพลงประสานเสียงและเขียนความรู้สึกในใจ จากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ ซึ่งมีทั้งรอยยิ้ม ความสุข และความอาลัยของนักเรียนและครู
       
       
       
                                             
       
                               
                            กิจกรรมทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้

                   อ.ว. พานักเรียนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา และนครนายก
วันนี้ (11 มีนาคม 2560) นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ ผู้รับใบอนุญาต นางสาวอนงค์นุช มีศิริ ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเกษตร และเศรษฐกิจ ณ ตลาดน้ำบางคล้า เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ ปางยืน วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก   
                                          
         
         
                                                                                                    


                                             กิจกรรมทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้

             โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้เมืองพระปฐมเจดีย์
วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2560) นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ ผู้รับใบอนุญาต นางสาวอนงค์นุช มีศิริ ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งศิลปะ วัฒนธรรม มีประสบการณ์จริง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ณ จังหวัดนครปฐม แหล่งเรียนรู้ 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  และตลาดน้ำบ้านดอนหวาย
                                          
              
              
             
                             

                                       กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด 
            
                                              โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน  รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า

                                                          
       
                                               
         
         
                             
                      
                                             กิจกรรมวันวชิราวุธ
                         โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2559) ผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดี ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

จากนั้นลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน และสาธารณสถาน ณ วัดบ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

    
   
กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ถวายสัตย์ปฏิญาณรวมพลังแห่งความภักดีถวาย “ในหลวงรัชกาลที่ 9” พร้อมน้อมนำศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ (22 พฤศจิกายน 2559) เวลา 08.00 น. ที่สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้รักสามัคคี พร้อมน้อมนำพระราชดำรัส และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุข ความเจริญมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมจัดกิจกรรมการอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา เขียนปณิธานการทำความดี ติดบนต้นไม้แห่งความภักดี ปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) และการทำความสะอาด โรงเรียน และสาธารณสถาน ณ วัดบ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

                     
                                   
                                   ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ร่วมให้บริการประชาชน ณ เต้นท์กระทรวงศึกษาธิการ มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันนี้ ( 19 พฤศจิกายน 2559) โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรีร่วมจัดกิจกรรม "โครงการครัวกระทรวงศึกษาธิการรวมพลังร่วมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้บริการอาหารคาวหวานและน้ำแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ณ เต็นท์บริการประชาชนของกระทรวงศึกษาธิการ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ ผู้รับใบอนุญาต และนางสาวอนงค์นุช มีศิริ ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ นางสาวกฤช ไวยากรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบ

     


                               ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ร่วมให้บริการประชาชน ณ เต้นท์กระทรวงศึกษาธิการ มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก

วันนี้ ( 19 พฤศจิกายน 2559) โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรีร่วมจัดกิจกรรม "โครงการครัวกระทรวงศึกษาธิการรวมพลังร่วมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้บริการอาหารคาวหวานและน้ำแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ณ เต็นท์บริการประชาชนของกระทรวงศึกษาธิการ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ ผู้รับใบอนุญาต และนางสาวอนงค์นุช มีศิริ ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ นางสาวกฤช ไวยากรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน

จังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบ


                               ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

         วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2559) เวลา 12.30 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา  รับฟังการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดจองการ์ดที่ระลึกผนึกตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 จำนวน 9,999,999 ดวง ทางอินเทอร์เน็ต 
จากนายวิรัตน์ บุญมี หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ อ.บ้านหมอ ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

                             
                                                              


กิจกรรมนักเรียน
มัธยมอนุกูลวิทยา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2559) โรงเรียน มัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา โดยนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงกันอย่างตั้งใจ 
และจะนำไปลอยกระทงร่วมกับครอบครัว

 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา คว้า 3 เหรียญในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  
เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อ.เมืองสระบุรี 
โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ ผลการแข่งขันดังนี้
                                  1. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4 - ป.6  ได้เหรียญทอง
2. การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย  ได้เหรียญเงิน
                                                   3. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับ ป.1 - ป.3  ได้เหรียญทองแดง

                              
             
  

เด็กดีศรี อ.ว.
เด็กดีศรี อ.ว. เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เด็กชายวรเวช  ทวีสุข ได้เป็นตัวแทน นักเรียนโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับ ป.1-ป.3 ได้เก็บเงินจำนวน 500บาท ในร้านสะดวกซื้อ 7 ELEVEN
สาขาบ้านหมอ แล้วได้ส่งคืนพนักงาน 7 ELEVEN  เพื่อนำส่งคืนเจ้าของ 
การกระทำของ เด็กชายวรเวช  ทวีสุข แสดงถึงความซื่อสัตย์ และทำดีเพื่อพ่อ ทางโรงเรียนมัธยมอนุกูลจึงได้ยกย่อง
 เด็กชายวรเวช  ทวีสุข ให้เป็นเด็กดีศรี อ.ว.

                


วันปิยมหาราช
วันนี้ (23 ตุลาคม 2559) เวลา 09.00 น.

นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา
 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ณ พระบรมรูป หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอบ้านหมอร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

                                                               
                                              
                                                                 
                                                                


กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย 

วันนี้ (7 ตุลาคม 2559) เวลา 09.00 น. 

        โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  จัดการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559        

 ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา โดยมี  นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

        การจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและสติปัญญา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความถนัดทางด้านกีฬาประเภทต่างๆ ได้รับความสนุกสนาน และรู้รักสามัคคี

    การแข่งขันประกอบด้วย 4 สี คือ สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู และสีเขียว โดยจัดการแข่งขัน จำนวน 5 รายการคือ
1) โยนบอลลงตะกร้า 
2) เตะลูกบอลเข้าประตู 
3) วิ่งผลัดบอล 
4) เก้าอี้ดนตรี 
5) การประกวดกองเชียร์