การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย

โพสต์15 พ.ย. 2554 00:39โดยto B   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2554 18:52 ]
        กลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์  ๔  ได้จัดการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน"  ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ  ระหว่างวันที่  ๕ - ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  ผลงานของเด็กนักเรียนมีหลากหลายดังภาพ
ครูโต  เผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์
เผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์
เผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์
เผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์
เผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์
เผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์
เผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์
เผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์


Comments