Best Practice "ปฐมวัย"

โพสต์21 ก.ค. 2554 00:37โดยARITAT PONGPIRIYAPORN   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2554 05:58 ]
                วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๑  ได้จัดกิจกรรม  การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี (Best Practice)  ระดับปฐมวัย  จังหวัดสุรินทร์  ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างต่างๆ  มากมาย  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๓  โดยการนำของท่านชอุ่ม  กรไกร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๓  ได้นำผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมาร่วมงานด้วย  บรรยากาศดังภาพ...


Comments