โครงการรักการอ่าน “กิจกรรมวรรณกรรมหนูน้อย”

โพสต์6 ม.ค. 2554 19:49โดยto B   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2554 23:16 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN ]
        วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔  สายชั้นอนุบาล ๒ ได้จัดการแสดงของนักเรียนในสายชั้น เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครบ ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  โอกาสนี้ทางสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรม ให้เด็กรักการเรียน รักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการวาดภาพระบายสี วรรณกรรมหนูน้อยเรื่องที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หรือคุณพ่อของเด็กๆเอง โดยการจัดประกวดวรรณกรรมหนูน้อย ในแต่ละห้อง  มีรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับ และมีการแสดงของเด็กนักเรียน บรรยากาศดังภาพ


ป้ายนิเทศ


การแสดง ๑


การแสดง ๒


Comments