แฟ้มภาพ

          เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
 

แฟ้มภาพ/กิจกรรม

 • ประมวลภาพและเหตุการณ์ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๑

 • การมอบตัวฯ ๒๕๕๕             วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๑  ได้จัดการมอบตัวและจับฉลากนักเรียนสายช ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2555 19:22 โดย to B
 • การสมัครนักเรียนปี ๕๕             การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ระหว่างวันที่  ๒๒  ก.พ ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2555 19:59 โดย to B
 • วันครู ๒๕๕๕             โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ได้เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งจัดท ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2555 21:34 โดย to B
 • วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๕         วันเสาร์ที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นวันเด็กแห่งชาติ  ทางโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๑  ได ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2555 21:34 โดย to B
 • จากวันที่พากเพียร สู่ความหวังที่ภาคภูมิ
  ส่ง 25 ต.ค. 2554 19:46 โดย to B
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การมอบตัวฯ ๒๕๕๕

โพสต์12 มี.ค. 2555 19:22โดยto B   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2555 19:22 ]

            วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๑  ได้จัดการมอบตัวและจับฉลากนักเรียนสายชั้นอนุบาลปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี  จากผู้ปกครองดังเดิม  บรรยากาศดังภาพ

การสมัครนักเรียนปี ๕๕

โพสต์10 มี.ค. 2555 23:06โดยARITAT PONGPIRIYAPORN   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2555 19:59 โดย to B ]

            การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ระหว่างวันที่  ๒๒  ก.พ. ๒๕๕๕ - วันที่  ๖  มี.ค. ๒๕๕๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี  จากผู้ปกครองดังเดิม  บรรยากาศดังภาพ        
วันครู ๒๕๕๕

โพสต์16 ม.ค. 2555 22:25โดยARITAT PONGPIRIYAPORN   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2555 21:34 โดย to B ]


            โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ได้เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งจัดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  มีครูมาร่วมงานจำนวนมาก  บรรยากาศดังภาพ

เผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์

เผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์เผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๕

โพสต์16 ม.ค. 2555 22:17โดยARITAT PONGPIRIYAPORN   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2555 21:34 โดย to B ]


        วันเสาร์ที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นวันเด็กแห่งชาติ  ทางโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๑  ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ระหว่างเวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  ณ สนามโรงเรียนด้านปฐมวัย  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ทำบุญร่วมกัน และประกาศยกย่องเด็กดีเด่น "คนดี ศรีอนุบาล"  บรรยากาศดังภาพ

จากวันที่พากเพียร สู่ความหวังที่ภาคภูมิ

โพสต์24 ต.ค. 2554 22:45โดยto B   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2554 19:46 ]

การอบรมขยายผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย

โพสต์6 ต.ค. 2554 01:22โดยto B   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2554 17:36 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN ]


                การอบรมขยายผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย  ณ  ห้องอัญลูญซีมญ์  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  วันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  โดย  นางชูลิต  แก้วบุตรดี  และนางสมฤดี  ชูชมงาม

โครงงานคณิตศาสตร์


งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

โพสต์29 ก.ย. 2554 21:05โดยto B   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2554 23:16 ]

                วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.2554  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ได้จัดงานเลี้ยงให้กับครู  และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีนี้  จำนวน  9  ท่าน  มีการบายศรีสู่ขวัญและการมอบรางวัลของขวัญที่ระลึก  บรรยากาศที่ชื่นมืนดังภาพ...  

ประเพณีแซนโดนตา

โพสต์24 ก.ย. 2554 02:28โดยto B   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2554 19:18 ]

                จังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์  "ประเพณีแซนโดนตา"  เพื่อบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ได้เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมดังกล่าว  บรรยากาศดังภาพ...

จากใจสายชั้นอนุบาล ๑

โพสต์20 ก.ย. 2554 20:45โดยARITAT PONGPIRIYAPORN   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2554 01:31 ]

        คุณครูอัจฉริยา  อิินทร์ประสิทธิ์  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๖  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ได้อำลาชีวิตราชการ  สายชั้นอนุบาลปีที่ ๑  โดยคุณครูนิภา  สุขแล้ว  หัวหน้าสายชั้นและคณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ได้จัดเลี้ยงและมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจกับคุณครูอัจฉริยา  อิินทร์ประสิทธิ์  ซึ่งเป็นครูที่ดีมีคุณภาพคนหนึ่ง  บรรยากาศดังภาพ

เผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์

วันวาน

โพสต์16 ก.ย. 2554 02:37โดยARITAT PONGPIRIYAPORN   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2554 20:50 ]

        รวมภาพครูเกษียณที่พันธ์ผููก...  

1-10 of 57