หน้าหลัก

ส.ค.ส. ๒๕๕๕ "มีความสุขน่ะครับ"

กิจกรรมนักเรียน

 • กิจกรรมนักเรียนสายชั้นอนุบาล  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๑  รวบรวมโดยครูโต นายเผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์

 • โครงการหนูน้อยคนเก่ง             วันที่  ๑๒  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  สายชั้นอนุบาลปีที่ ๑  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ได้จ ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2555 03:17 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก         สายชั้นอนุบาลปีที่ ๑  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ได้จัดกิจกรรมโครงการเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก  โดยจัดก ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2555 02:05 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • การแข่งขันประกวดวาดภาพตามจินตนาการในโปรแกรม Paint         วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2555  แผนกปฐมวัย สายชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2  ได้จัดโครงการการแข่งขันประกวดวาดภาพตามจินตนาการในโปรแกรม Paint ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเร ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2555 23:13 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.๑             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สายชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
  ส่ง 13 ก.พ. 2555 20:54 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • "หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์"             สายชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ได้จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอน ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2555 00:47 โดย to B
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียนสายชั้น อ.๑

 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑         ผลงานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
  ส่ง 30 ม.ค. 2554 17:20 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียนสายชั้น อ.๒

 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑             ผลงานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
  ส่ง 14 ม.ค. 2554 01:18 โดย BigTo Surin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
   
      

สารจากผู้อำนวยการ

 • เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน  นักเรียน  ครูและผู้ปกครอง
 • ผู้อำนวยการของเรา นายศิริวัตร  บุญประสพ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  e-mail : ประวัติส่วนตัว นายศิริวัตร  บุญประสพ     ภูมิลำเนาเดิม  อ.โพธาราม  จ.ราชบ ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2554 08:58 โดย to B
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วันสำคัญต่าง ๆ

 • วันประมงแห่งชาติ (13 เมษายน) วันประมงแห่งชาติ  ทุกวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี         เป็นที่ทราบกันดีว่า ปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในปัจจุบันได้ลดจำนวนลงเป็นย่างมาอ ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2555 03:31 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • วันผู้สูงอายุ (13 เมษายน) วันผู้สูงอายุ  ทุกวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี        รัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และปัญหาต่างๆ ท ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2555 03:30 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • วันสงกรานต์ (13, 14, 15 เมษายน) สงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน  ศรีลังกาและทางตะว ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2555 03:24 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 86 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๓

"กีฬาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด"


นานา น่ารู้กับครูโต


ภาพถ่ายนักเรียนสายชั้นอนุบาล ๑

 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑         รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑  ครูนิภาพร  สุขแล้ว  ครูประจำชั้น
  ส่ง 10 ส.ค. 2554 08:28 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒          รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒  ครูวลีวรรณ  ชัยตั้งจิต  ครูประจำชั้น
  ส่ง 14 ส.ค. 2554 21:43 โดย to B
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๓              รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๓  ครูพัชรี  มยูขโชติ  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:43 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๔               รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๔  ครูมณฑกาญจน์  ตัณฑวณิช  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:45 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๕              รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๕  ครูละเอียด  ลาภจิตร  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:45 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๖              รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๖  ครูอัจฉริยา อินทร์ประสิทธิ์  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:46 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๗              รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๗  ครูนัฏฐพร  สังข์โกมล  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:46 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๘              รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๘  ครูปาริฉัตร  ปะกิระตา  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:47 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๙              รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๙  ครูรัชดา  เอกศิริ  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:47 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพถ่ายนักเรียนสายชั้นอนุบาล ๒

 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑                         รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑  ครูรัชนี  มากมูล  ครูประจำชั้น
  ส่ง 20 ก.ค. 2554 20:08 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒                         รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒  ครูชูลิต  แก้วบุตรดี  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:49 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๓             รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๓  ครูประภัสสร  จันทร์พวง  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:49 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๔                         รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๔  ครูประภัสสร  วัฒนโกศล  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:50 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๕                         รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๕  ครูสมฤดี  ชูชมงาม  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:51 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๖             รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๖  ครูกาญจนา  บุญพูล  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:51 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๗                         รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๗  ครูวัลนา  ธรจักร  ครูประจำชั้น
  ส่ง 28 ก.ค. 2554 20:52 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๘                         รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๘  ครูนันทริยา  นิตยสุทธิ์  ครูประจำชั้น
  ส่ง 15 ส.ค. 2554 20:05 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๙             รูปถ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๙  ครูทองสุข  สำราญ   ครูประจำชั้น
  ส่ง 19 ส.ค. 2554 04:56 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »


  

 

http://www.krujongrak.com/learners/sdq/sdq_stud.htm         นักเรียนประเมินตนเอง

 

http://www.krujongrak.com/learners/sdq/sdq_teacher.htm      ครู/ผู้ปกครองประเมิน

แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

   
  

เดินต่อไป

      
 

แฟ้มภาพ/กิจกรรม

 • ประมวลภาพและเหตุการณ์ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๑  รวบรวมโดยครูโต นายเผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์

 • การมอบตัวฯ ๒๕๕๕             วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๑  ได้จัดการมอบตัวและจับฉลากนักเรียนสายช ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2555 19:22 โดย to B
 • การสมัครนักเรียนปี ๕๕             การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ระหว่างวันที่  ๒๒  ก.พ ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2555 19:59 โดย to B
 • วันครู ๒๕๕๕             โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ได้เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งจัดท ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2555 21:34 โดย to B
 • วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๕         วันเสาร์ที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นวันเด็กแห่งชาติ  ทางโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๑  ได ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2555 21:34 โดย to B
 • จากวันที่พากเพียร สู่ความหวังที่ภาคภูมิ
  ส่ง 25 ต.ค. 2554 19:46 โดย to B
 • การอบรมขยายผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย                 การอบรมขยายผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย  ณ  ห้องอัญลูญซีมญ์  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  วันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  โดย  นางชูลิต ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2554 17:36 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ                 วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.2554  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ได้จัดงานเลี้ยงให้กับครู  และบ ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2554 23:16 โดย to B
 • ประเพณีแซนโดนตา                 จังหวัดสุรินทร์ได้จัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์  "ประเพณีแซนโดนตา"  เพื่อบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงล ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2554 19:18 โดย to B
 • จากใจสายชั้นอนุบาล ๑         คุณครูอัจฉริยา  อิินทร์ประสิทธิ์  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๖  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุร ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2554 01:31 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • วันวาน         รวมภาพครูเกษียณที่พันธ์ผููก...  ครูอัจฉริยา  อินทร์ประสิทธิ์ประวัติของครูอัจฉริยา อินทร์ประสิทธิ์ ชื่อ-สกุล นางอ ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2554 20:50 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • Best Practices            งานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BestPractices)  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ,๒, ๓  โดย  กล ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2554 02:40 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • มุทิตาจิต (ราชบุรี)            ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการและเออร์ร ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2554 18:58 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • วันแม่ ๕๔                 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ จัดกิจกรรมวันแม่ และมีการมอบรางวัลแม ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2554 01:48 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
 • กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย             วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ร่วมกับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบ ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2554 06:51 โดย ARITAT PONGPIRIYAPORN
แสดงบทความ 1 - 14 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Ċ
to B,
31 ส.ค. 2554 19:22
ĉ
to B,
24 ก.ย. 2553 00:41
ĉ
to B,
24 ก.ย. 2553 00:36
ĉ
to B,
24 ก.ย. 2553 00:37
Ċ
to B,
24 ก.ย. 2553 00:41
ć
P P,
1 ก.ย. 2553 06:22
Ĉ
AKK Su,
29 มิ.ย. 2554 01:05
Comments