หน้าหลักhttps://sites.google.com/site/anubanbangkruay60/home/562042.jpg?attredirects=0


การจัดการเรียนการสอน โดยครูต้นแบบ สพป.นนทบุรี เขต ๑

https://www.youtube.com/channel/UCfvgs_xINu6wbksK0yOWwog/videos?view_as=subscriber

 เรียนรู้อยู่ที่บ้าน สะดวกประหยัด ปลอดภัยด้วยการศึกษาทางไกล DLTV

https://dltv.ac.th/

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศ
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563          
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 
ปีการศึกษา 2562

 
กิจกรรมวันคริสต์มาส
โครงการ บริสเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน

กิจกรรมวันคริสต์มาสสถานการณ์ COVID-19
https://covid19.moph.go.th/#/portal


https://dltv.ac.th/

เรียนรู้อยู่ที่บ้าน สะดวกประหยัด ปลอดภัยด้วยการศึกษาทางไกล DLTV
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 3
https://dltv.ac.th/DLTV1
https://dltv.ac.th/DLTV2
https://dltv.ac.th/DLTV3
https://dltv.ac.th/DLTV4
https://dltv.ac.th/DLTV5
https://dltv.ac.th/DLTV6

🙂 น้องๆหนูๆสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ชมผ่าน3ช่องทางหลักของ DLTV
   1. โทรทัศน์ดาวเทียม รวมทั้ง         Trues  Vision ช่อง 186-200
   2. เวปไซต์ www.dltv.ac.th
   3. Mobile Application : DLTV


กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบผลการเรียน