หน้าหลัก


https://sites.google.com/site/anubanbangkruay60/home/562042.jpg?attredirects=0


การจัดการเรียนการสอน โดยครูต้นแบบ สพป.นนทบุรี เขต ๑ 

https://www.youtube.com/channel/UCfvgs_xINu6wbksK0yOWwog/videos?view_as=subscriber


เรียนรู้อยู่ที่บ้าน สะดวกประหยัด ปลอดภัยด้วยการศึกษาทางไกล DLTV 

https://dltv.ac.th/

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศ
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563  
 


งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 
ปีการศึกษา 2562

 
กิจกรรมวันคริสต์มาส


ติดตาม Channel โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
 
มาตรการป้องกันโควิด19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

โครงการ บริสเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน

กิจกรรมวันคริสต์มาสสถานการณ์ COVID-19
https://covid19.moph.go.th/#/portal


https://dltv.ac.th/

เรียนรู้อยู่ที่บ้าน สะดวกประหยัด ปลอดภัยด้วยการศึกษาทางไกล    DLTV    
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 3
https://dltv.ac.th/DLTV1
https://dltv.ac.th/DLTV2
https://dltv.ac.th/DLTV3
https://dltv.ac.th/DLTV4
https://dltv.ac.th/DLTV5
https://dltv.ac.th/DLTV6

🙂 น้องๆหนูๆสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ชมผ่าน3ช่องทางหลักของ DLTV
   1. โทรทัศน์ดาวเทียม รวมทั้ง         Trues  Vision ช่อง 186-200
   2. เวปไซต์ www.dltv.ac.th
   3. Mobile Application : DLTV


กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบผลการเรียน


 ช่องทางการติดต่อ