หน้าหลัก


https://drive.google.com/file/d/1RyW3IyjWVqcu4_Qmtk97j6rXiPtztfTv/view


ข่าวประชาสัมพันธ์


OIT


นวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอน โดยครูต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) 

การจัดการเรียนการสอน โดยครูต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)การจัดการเรียนการสอน โดยครูต้นแบบ สพป.นนทบุรี เขต ๑ 

https://www.youtube.com/channel/UCfvgs_xINu6wbksK0yOWwog/videos?view_as=subscriber


เรียนรู้อยู่ที่บ้าน สะดวกประหยัด ปลอดภัยด้วยการศึกษาทางไกล DLTV 

https://dltv.ac.th/

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศ

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563  

 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 
ปีการศึกษา 2562

 
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กิจกรรม "TSC ชวนเด็กไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก" โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

มาตรการป้องกันโควิด19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)


สถานการณ์ COVID-19
https://covid19.moph.go.th/#/portal

เผยแพร่ผลงานวิจัย


กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบผลการเรียน

https://dltv.ac.th/

เรียนรู้อยู่ที่บ้าน สะดวกประหยัด ปลอดภัยด้วยการศึกษาทางไกล    DLTV    
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
อนุบาลศึกษาปีที่ 3
https://dltv.ac.th/DLTV1
https://dltv.ac.th/DLTV2
https://dltv.ac.th/DLTV3
https://dltv.ac.th/DLTV4
https://dltv.ac.th/DLTV5
https://dltv.ac.th/DLTV6

🙂 น้องๆหนูๆสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ชมผ่าน3ช่องทางหลักของ DLTV
   1. โทรทัศน์ดาวเทียม รวมทั้ง         Trues  Vision ช่อง 186-200
   2. เวปไซต์ www.dltv.ac.th
   3. Mobile Application : DLTV

 ช่องทางการติดต่อ 


https://twitter.com/AgPzBjGKyOxYuBP

https://instagram.com/anubanbangkruay?igshid=1bxh9pjjiyaao
เซียนไลน์ ในห้านาที | TechnoInTrend