Информационни технологии 5 - 7 клас

Много полезни учебни материали, тестове и упражнения можете да намерите на следните сайтове:


  • http://itpomagala.hit.bg/ - тук ще намерите тестове, с които да проверите какво сте научили

  • http://www.safenet.bg/  сайт на програмата „Безопасен Интернет” която цели както да образова деца, родители и учители, така и да им осигури по-безопасно, полезно и приятно ползване на световната мрежа.

  • http://content.e-edu.bg/file.php/122/index.html Електронен учебен курс подходящ за обучениeто на V клас по ИТ – от Националния образователен портал 

Comments