El dilema de Faust (2010)

28 d’oct. 2010, 13:39 publicada per Antoni Casals
Amb El dilema de Faust, Casals posa sobre la taula una de les pors que aclaparen la humanitat i que han donat més joc als poetes: davant el dilema entre envellir i pactar amb el diable per obtenir el benefici de l'eterna joventut, d'una vida entregada a l'hedonisme i el plaer, quin és el camí que cal prendre? El propi autor no en té la resposta, ja que qualsevol de les opcions podria ésser igualment lícita, més enllà de consideracions merament ètiques.
El volum està format, com ja abans havia succeït en algun altre per dos llibres: els primers quinze poemes són les reflexions de Faust davant de qui desfilen la vida, els astres, les coses quotidianes. Tot allò que l'acaba abocant a una follia que només té explicació en la incapacitat humana per decidir entre el bé i el mal.
El segon reprèn en alguns moments molts dels temes ja oberts a Una obstinada imatge (2009). El seu títol ja és prou evocador: Inhòspita tendresa dels somnis de novembre, ens porta veus d'enyorança, ressons de pluja, freds primerencs que ens evoquen imatges d'un temps que se'ns presenta en estat de suspensió.
Aquest llibre va guanyar la IVª edició del Premi de poesia Josep Maria Benet i Caparà.
Comments