Αρχική σελίδα


«Αντικείμενο των μαθηματικών δεν είναι τα ευνόητα σύμβολα. Είναι οι ιδέες: ιδέες για το χώρο, τον χρόνο, τους αριθμούς τις σχέσεις. Είναι η επιστήμη των ποσοτικών σχέσεων, που η ολοένα και αυξανόμενη πολυπλοκότητά τους αντικατοπτρίζει την τάση του ανθρώπου να αναζητά την γνώση.  Και όλες οι ιδέες γεννιούνται από εικόνες του νου.  Με την συνεχώς αυξανόμενη ισχύ των υπολογιστών, τα μαθηματικά αναβαπτίστηκαν σε εικονιστική επιστήμη. Οι ιδιόμορφες κατασκευές που απαντώνται στα χαοτικά και πολύπλοκα συστήματα παρακάμπτουν το δάσος των συμβόλων και προσφέρουν στον καθένα την δυνατότητα να αντικρύσει ανάγλυφο το μαθηματικό τοπίο.», Richard Mankiewiczhttps://youtu.be/SjSHVDfXHQ4