L'ascensor


Projecte de 3r d'ESO al 2n trimestre

Descripció

Aquesta vegada hem construït la maqueta d'un ascensor. Portarà un sistema de mecanismes per a fer la pujada i baixada de la cabina. Un circuit elèctric amb motor i interruptor per l'inversió de gir controlarà el seu funcionament. 

Per a l'estructura, que farà de suport i la cabina, hem utilitzat fusta, principalment tauler DM.

Materials

Tauler DM, Listons de secció 1x1 cm, palets, caragols, politja, corda i motoret.

Procediment

 

Es construeix l'estructura. Vam haver de tenir cura a l'hora d'ajustar les dimensions de la cabina i evitar que aquesta es quedés atrancada.

 Es monta el mecanisme per a pujar. Les solucions van ser diverses i entre altres, es van utilitzar : sistema de poliges, motor reductor amb engranatges o mecanisme de caragol sense fi.

 

 

 

 

 

Per últim, montem el circuit elèctric que dirigirà l'inici i parada del motor per una banda i per l'altra el sentit de gir.

 Per a l'inversió de gir del motor alguns grups van aprofitat interruptors commutadors, mentres que altres han fet servir un commutador manuals, que ells mateixos han fabricat.

 

 

 

 

 

Resultats

 

  

Filmació : el montacàrregues 

Excepte per una ajuda de res, el montacàrregues va funcionar perfectament.

Video realitzat Per Daniel i Àlex de 3r D.