La Sènia 


Projecte realitzat per alumnes de 3r d'ESO

Descripció :

El projecte de la sènia consisteix a realitzar una roda amb  àleps que gira per la força de l'aigua. L'aigua ha de situar-se a certa altura i per a això es construirà una torreta, on es situarà el depòsit.

La torreta serà d'estructura triangulada, sostinguda a la base amb algún tipus de fonament, com pot ser de sabata.

La roda hidràulica podrà actuar de motor per tal de fer moure diversos mecanismes, com per exemple un martinet. 

Materials :

Tauler d'aglomerat 20 x 30 cm

Tauler DM

Palets redons de 4 mm

Ampolla d'aigua

Tub de plàstic

Procediment de construcció :

Comencem per la construcció de la torreta amb els palets redons de 4 mm. L'interior de la torreta es reforçarà formant triangles amb els palets. Fixarem la torreta a la base mitjançant sabates.

 A continuació, montarem la roda, que girara sobre un eix.

 

 

 

 

Recolzem la roda sobre l'estructura que servirà de soport.

Finalment,encolem sobre la plataforma l'ampolla amb el tub de plàstic.

L'aigua haurà de caure sobre la roda a  través del tub i fer-la girar. En aquest cas la roda mou un martinet de farga que s'utilitzava a l'Edat Mitjana.

   El martinet és l'eina característica de la farga. Mogut per la força de l'aigua, servia per forjar el metall. 

 

 

 

Resultats :

A l'hora de construir la torre, així com l'estructura de soport de la roda, cada grup de traball va dissenyar  models diferents utilitzant la seua capacitat de creació i innovació. Ací es mostren alguns exemples :

 

Memòria d'uns alumnes de 3r d'ESO :