עבודת המאסטר

את עבודת המאסטר בנושא "הבהרת טיעונים נגדת מהותנות" כתבתי במסגרת התואר השני בפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. את העבודה עצמה אפשר למצוא בקישור זה.
להלן פרק התקציר מתוך העבודה:
"המחשבה המערבית המסורתית נטתה להגדרות של דברים לפי תכונות, ולראות  בתכונות האלה את מהותם של הדברים. לכל חתול יש מהות חתולית המשותפת לכל החתולים, לכל אישה יש מהות נפשית המשותפת לכל הנשים, ולכל יהודי יש מהות יהודית המשותפת לכל היהודים. גישה כזו נקראת מהותנות.
בעולם המחשבה של העשורים האחרונים רווחת הסתייגות רבה מן הגישה המהותנית. מהותנות נתפסת כעניין מיושן, שעבר זמנו, כהרגל מחשבתי לא מתוחכם, ולפעמים כתשתית רעיונית להשקפות ריאקציוניות.  חוקרים והוגים רבים מתייחסים למהותנות, מסווגים השקפות שונות כמהותניות, ומעלים טיעונים נגד הגדרות מהותניות. עושים זאת לכל רוחב השיח האינטלקטואלי והמחקר: בביולוגיה, בלימודי מגדר, במדע היהדות ועוד. אבל מדבריהם משתמעות תפיסות מעורפלות ושונות של המהותנות הדחויה הזאת. מתעורר הרושם שזהו שק חבטות, שלא ברור מה יש בו, או דחליל מפחיד, שאין מאחוריו שום תוקף. העבודה הזאת סוקרת ומנתחת את הטיעונים נגד מהותנות ואת תפיסות המהותנות העולות מהן. היא ממפה את ההשקפות השונות, ומאתרת טיעונים חלשים, ואולי אף מופרכים. כל זה נעשה בשני תחומים מקצועיים שונים ונפרדים:  ביולוגיה  ומגדר. בחרתי להבהיר את המחלוקת לגבי מהותנות דווקא על ידי התחומים האלה, ולא על ידי תחומים אחרים כמו לאומיות, זהות יהודית או פילוסופיה פוליטית. הסיבה לכך היא שבתחומי ביולוגיה ומגדר קל יותר למצוא הסכמה לגבי תוכן המחקר. כאשר המחלוקת לגבי מהותנות מגיעה על גבי רקע מוסכם, היא נעשית ברורה יותר. בתחומים בהם ישנן מחלוקות רבות גם בתוכן המחקר, קשה יהיה להבחין בין המחלוקות האלה לבין המחלוקת בעניין המהותנות.
בהמשך מציעה העבודה הגדרה אחידה וברורה למונח מהותנות, ומראה שההגדרה הזאת מתיישבת היטב עם שלל התפיסות הקיימות. ההגדרה המוצעת, מבהירה את הדיונים על מהותנות ואת הטיעונים נגדה, ומשבצת אותן בתבנית אחידה וברורה. נוסף לכך נוקטת העבודה עמדה גם לגבי הויכוח על הלגיטימיות של המהותנות, וממליצה על עמדת ביניים בין מהותנות לאנטי-מהותנות.
כל זה נעשה, כאמור, לתחומי ביולוגיה ומגדר. עם זאת מוצג שכוחה של ההגדרה המוצעת יפה גם לבירור תחומים אחרים, כגון זהות יהודית." (פרק התקציר מתוך העבודה). 
להלן קישור לרשומת העבודה בספריית האוניברסיטה.

Comments