Home

Website Disclaimer en bescherming van uw persoonlijke levenssfeer 

Deze website is eigendom van Ansel bv 

Puntweg 17 
9070 Destelbergen 
E-mail: cedric@groeibedrijf.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0848 741 981 
RPR Gent 0848 741 981 
Bank BE87 0016 7983 6094 BIC: GEBABEBB

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: Cedric Heyndrickx, bestuurder Ansel bv
Rechtstreeks contact: cedric@groeibedrijf.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

1) Disclaimer
Intellectuele eigendomsrechten 
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ansel bvba of rechthoudende derden. 

Beperking van aansprakelijkheid 
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Ansel bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie juist, en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ansel b.v. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Ansel b.v. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ansel b.v. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites. 

Ansel bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Ansel bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. 

2) Privacybeleid (bescherming van uw persoonlijke levenssfeer)
Ansel bvba hecht belang aan uw privacy. 

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt: 
de verantwoordelijke voor de verwerking, Ansel bv, Puntweg 17, 9070 Destelbergen, respecteert de Belgische wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor alle zakelijke doeleinden. Gegevens van personen die professioneel actief zijn of dit beweren, kunnen in een bestand worden opgenomen. Deze informatie kan op basis van andere bronnen met zakelijke gegevens worden verrijkt. Ansel bvba waakt erover dat de gegevens volgens de geldende wetgeving worden verwerkt. Deze website is alleen voor zakelijk gebruik. Gezien de contante evolutie in de teksten en de interpretatie van de wetgeving ter zake neemt Ansel bvba de gepaste maatregelen. Voor veiligheidsredenen worden deze maatregelen niet beschreven. Bewaringstermijnen met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid en andere wetgeving hebben voorrang op de bewaringstermijnen met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ansel bv, Puntweg 17, 9070 Destelbergen, cedric@groeibedrijf.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of deze te verwijderen indien u geen klant bent of ooit was. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Ansel bv, Puntweg 17, 9070 Destelbergen, cedric@groeibedrijf.be.
 
Ansel bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Ansel bv kan elke mogelijke technologie gebruiken om informatie te verzamelen over de bezoekers van de websites. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: Cedric Heyndrickx, zaakvoerder Ansel bv
Rechtstreeks contact: cedric@groeibedrijf.be

Het gebruik van “cookies” 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld Google Analytics. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Let op: Google kan autonoom beslissen om de verzameling en het gebruik van gegevens te wijzigen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de bovenvermelde algemene voorwaarden.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: Cedric Heyndrickx, bestuurder Ansel bv
Rechtstreeks contact: cedric@groeibedrijf.be