Usługi

Moja firma wykonuje:
  • remonty wszelkiego rodzaju sprzętu ppoż., pomiary ciśnienia, wydajność wody hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wg PN;
  • badanie węży tłocznych na max. ciśnienie robocze 1,02 Mpa;
  • kompleksowe wyposażenie budynków w sprzęt gaśniczy, hydrantowy oraz oznakowanie obiektów znakami ewakuacji, ppoż. i drogi pożarowe na terenie zakładów produkcyjnych.


Badanie ciśnienia i wydajności wody w hydrantach wewnętrznych zestawem pomiarowym do badania hydrantów oraz przepływomierz elektroniczny HYDRA-32.


Badanie ciśnienia i wydajności wody w hydrantach zewnętrznych zestawem pomiarowym w składzie wodomierz i ciśnieniomierz posiadające legalizację producenta.