Actividades Extraescolares

O ANPA GONDERAN do C.E.I.P. FRIAN-TEIS trata de ofrecer diferentes actividades extraescolares para que se realicen fóra do horario escolar. A decisión de participar nunha actividade ou noutra, débese facer  tendo en conta os gustos e as habilidades do nen@. Tamén temos que ter en conta que as actividades extraescolares non teñen que ser un traballo extra, senón un momento lúdico e formativo no que estamos favorecendo a integración en grupo, o coñecemento, a convivencia, a participación, o respeto, etc.

Según o seu tipo as actividades ofertadas poderán ser: educativas, artísticas ou deportivas. Máis adiante temos unha breve descripción de cada unha delas.

Ċ
Anpa Gonderan,
27 oct. 2016 12:29
Comments