ANPA CARAMECHEIRO 

I.E.S. Número 1 - Ribeira 


Asociación de Nais e Pais de Alumnos Caramecheiro do Instituto de Ensino Secundario Nº 1 de Ribeira  Introdución

Quen somos?

Que facemos?

Como o facemos?

Con quen?

Onde estamos?

Cando?

Que hai de novo?

Que procuras?

Esta páxina web en galego tivo unha axuda outrogada pola Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaría Xeral de Comunicación - Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual


Nesta páxina colgaremos toda a información relativa á Asociación de Pais e Nais Caramecheiro, novas do Instituto número 1 de Ribeira, documentación relevante da Asociación ou do Instituto, e todas aquelas cousas que nos afecten.

Desexamos que esta sexa unha canle de comunicación entre os pais, e entre estes e os alumnos e profesores do instituto, mais tamén queremos deixala aberta para que tanto pais como profesores podan poñer aquí as cousas que nos afecten.

Se o desexas tamén podes visitar o noso blog cas novas da ANPA: