Comedor / Madrugadores


Unha vez mais o Concello concede a xestión de comedores escolares a SERUNIÓN e fixa os seguintes horarios e prezos:
O Concello proporciona información xeral  nesta páxina, incluindo os menús actualizados.


Almorzo/Madrugadores

  •      Horario: 7:30-9:15 h.
  •      Prezo: 1,85 € usuario/día (IVE engadido)


Xantar/Comedor

  •      Horario: 14:15-16:30 h.
  •      Prezo: 4,50 € usuario/día (IVE engadido)


Coordinador CEIP Quiroga Palacios:  José Angel Tarrio (Anxo) 638 261 479