Psychiater, psychotherapeut of psycholoog?

De stap zetten naar een hulpverlener is niet voor iedereen even gemakkelijk. In sommige kringen heerst nog een beetje een taboesfeer als het gaat om psychische hulpverlening; je durft dan niet goed links of rechts om raad te vragen.

Daarbij komt dat heel wat mensen niet precies weten wat het nu het onderscheid is tussen een psychiater en een psycholoog of psychotherapeut. Als dat verschil duidelijk is, wordt het ook eenvoudiger om een juiste keuze te maken.

Psychiater

Een psychiater is iemand die een opleiding tot arts achter de rug heeft, met specialisatie in de psychiatrie. Een dokter dus. Hij staat in voor de diagnose en behandeling van psychische ’stoornissen’. Die behandeling is er altijd op gericht de mentale pijn van de patiënt te verlichten of de symptomen onder controle te krijgen. Vaak zal de arts hiervoor een beroep doen op medicatie. Problemen die om een medische behandeling vragen zijn bijvoorbeeld verslavingsgedrag, persoonlijkheidsstoornissen, psychose, bipolaire stoornis (manische depressie)... Aangezien het hier om een arts gaat, voorziet de ziekteverzekering gedeeltelijke terugbetaling van de consultaties, net zoals bij je huisarts.

Psycholoog of psychotherapeut

Bij een psycholoog of psychotherapeut kan je terecht met psychische klachten zoals een depressie, relatiemoeilijkheden, angstgevoelens, aanhoudende symptomen van stress, zingevingproblemen, enz. Via diepgaand gesprek probeert de psycholoog of psychotherapeut je inzicht te geven in de aard van het probleem, maar uiteraard is inzicht alleen niet voldoende. Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen of opdrachten ondersteunt de psycholoog of psychotherapeut je om verandering in het probleem op gang te brengen. Medicatie komt hier niet aan te pas, een psycholoog of psychotherapeut heeft immers geen artsenopleiding genoten. Indien nodig, wordt daarom samengewerkt met de huisarts of psychiater van de cliënt. Een consultatie bij een psycholoog of psychotherapeut wordt niet zoals een artsenconsult door de ziekteverzekering terugbetaald. Sinds een aantal jaar is er echter wel een kleine tegemoetkoming: sommige ziekenfondsen betalen dan (voor een beperkt aantal consulten per jaar) 10€ terug. Voorlopig is er geen duidelijk beleid en heeft ieder ziekenfonds zowat zijn eigen regeling, afhankelijk van de opleiding van de therapeut (terug te vinden op hun respectieve websites).

Psychotherapeuten in de Interactionele Vormgeving worden erkend voor terugbetaling door:

  • Liberale Mutualiteit
  • Socialistische Mutualiteit