psychotherapie ann van hecke
"Wat voor en achter ons ligt, zijn kleinigheden vergeleken met wat ín ons ligt"
O.W.Holmes

Wat is psychotherapie? Wat kan ik van een therapie verwachten?

Voor veel mensen is het woord ‘psychotherapie’ een vaag en meestal onbekend begrip. Dat is niet zo verwonderlijk als je weet dat de psychotherapie een vrij jonge discipline is. Wat nieuw is, is per definitie onbekend en van nature uit nemen we terecht een wat afwachtende en kritische houding aan. Het is echter een misverstand dat je ‘psychisch ziek’ moet zijn, wil je een beroep doen op een psychotherapeut.

Psychotherapie mag in geen geval verward worden met psychiatrie, alhoewel beide domeinen uiteraard raakpunten hebben en elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen. Zo zal een (psycho)therapeut nooit zélf medicatie voorschrijven (is niet zijn bevoegdheid) maar – indien gewenst of noodzakelijk geacht - hiervoor samenwerken met een huisarts of psychiater.

Sommige psychiaters bieden zelf ook een vorm van therapie aan, maar dat doen ze lang niet allemaal. Meestal wordt hiervoor doorverwezen naar een psychotherapeut.

In onze huidige maatschappij vinden steeds meer mensen de weg naar een therapeut en de redenen daartoe kunnen zeer uiteenlopend zijn. Soms is een specifieke gebeurtenis de directe aanleiding voor het zoeken van therapeutische begeleiding: ziekte, scheiding, ontslag,  overlijden.... Soms is er sprake van ‘vagere’ klachten zoals vermoeidheid, je niet gerespecteerd voelen, lusteloosheid, slaapproblemen, angst, gevoelens van leegte, je niet goed in je vel voelen, seksualiteit die niet meer vlot, veel ruzie met je partner, te weinig zin ervaren in het leven...

Enkele concrete voorbeelden:

Angsten

Mensen die met gelijk welke vorm van angst geconfronteerd worden, weten dat zoiets het gewone dagelijkse leven erg lastig kan maken. Het normale functioneren wordt in sommige situaties fel verstoord en de persoon in kwestie heeft meestal niet het gevoel dat hij de angst de baas kan. Ook het lichaam vertoont vrijwel altijd overeenkomstige reacties. Een therapeut kan helpen de angst – in wat voor vorm dan ook – terug onder controle te brengen. Aan de hand van bepaalde technieken of oefeningen kunnen handvaten aangereikt worden zodat betrokkene na verloop van tijd minder of helemaal geen last meer ervaart. Indien gewenst wordt samen op zoek gegaan naar oorzaken en verbanden zodat de angst beter ‘begrepen’ kan worden. Angst kan voorkomen in de vorm van een fobie; als één van de symptomen bij depressie, als faalangst, als een symptoom van overmatige stress, e.a.

Stress

Het hoeft niet meer gezegd dat onze huidige manier van leven enorm veel van een mens vraagt. Té veel voor heel wat mensen! Het langdurig onder druk staan in bijv. een werk- of gezinssituatie kan aanleiding geven tot stressklachten van allerlei aard: slecht slapen,  verhoogde prikkelbaarheid, lichamelijke klachten, niet meer kunnen ontspannen...  Deze symptomen kunnen dan weer de communicatie met partner en omgeving bemoeilijken, waardoor men al gauw in een onhoudbare situatie terecht komt. Samen met een therapeut kan er gekeken worden naar hoe je je leven opnieuw wilt organiseren. Hoe ben je in de gegeven situatie terecht gekomen? Wat wil je veranderen, wat wil je zeker behouden? Er kunnen ontspanningstechnieken worden aangeleerd en manieren om je leven weer in eigen handen te nemen.

Psychosomatische klachten

Wanneer iemand langdurig last heeft van bepaalde lichamelijke klachten en er door de huisarts of specialist geen direct aanwijsbare oorzaak kan gevonden worden, kan er sprake zijn van psychosomatiek. Dat betekent dat een meer psychische oorzaak aan de basis ligt van het lichamelijk probleem. Zo kan de patiënt met maagklachten er misschien achter komen dat hij veel te veel onder druk leeft of kunnen hevige migraine-aanvallen mogelijk in verband worden gebracht met een onverwerkt verdriet… Veralgemeningen zijn hier uiteraard uit den boze en het is telkens weer aan de therapeut en de cliënt om samen op zorgvuldige wijze uit te zoeken wat er in dit concreet geval speelt. Alleszins is het zo dat iemand die beter leert begrijpen hoe hij functioneert en wat hij nodig heeft, ook beter leert te luisteren naar zichzelf, beter leert te zorgen voor zichzelf. Wanneer zo’n punt in therapie bereikt wordt, zien we de lichamelijke klachten vaak spontaan verdwijnen.

Depressie & Burn-out

Hoewel het hier wel degelijk gaat om 2 verschillende problematieken, toch hebben beide een heel aantal symptomen met elkaar gemeen. Ondanks een goed uitgebouwde gezondheidszorg, blijkt uit statistieken dat zowel depressie als burn-out almaar toenemen in aantal. Dit is niet alleen een individueel probleem, maar ook één van het gezin, het bedrijf en de maatschappij. Als hulpverlener heb ik mij specifiek toegelegd op het omgaan met en het behandelen van deze zeer actuele hulpvraag. Vanuit mijn opleiding en doorheen mijn praktijkervaring heb ik een heel eigen aanpak ontwikkeld.

Andere

  • vragen ivm zingeving & bewustwording
  • rouw en verwerking van verlies
  • traumaverwerking
  • omgaan met hooggevoeligheid
  • relatiemoeilijkheden
  • ...