Minäpystyvyyskouluttaja

Tervehdys!
 
Olen Anne Partanen. Järjestän minäpystyvyys-koulutuksia, joiden tavoitteena on kehittää eri aloilla toimivien opettajien ja ohjaajien ohjauskäytänteitä. Koulutukset soveltuvat myös työyhteisöihin, jotka haluavat kehittää kunkin työntekijän minäpystyvyyttä työyhteisönsä voimavaraksi. 
 
Olen kehitellyt väitöstutkimuksessani koulutuksellisen minäpystyvyys-käsitteen aikuiskoulutuksen ohjaustarpeisiin. Sen avulla opettajat ja ohjaajat voivat oppia muun muassa tunnistamaan opiskelijoiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
 

Sivupalkissa olevasta linkistä voit lukea lisää koulutuksellisesta minäpystyvyydestä ja siitä, miten aikuisopiskelijat rakentavat sitä koulutuspolkunsa aikana.  

 

Mitä minäpystyvyys on?
 
Minäpystyvyys ilmaisee yksilön odotuksia ja uskoa siitä, että hän voi suorittaa menestyksellisesti tietyn toiminnon. Se on yhteydessä siihen, miten yksilö käyttäytyy ja motivoi itsensä tietojensa ja kykyjensä puitteissa.
 
Se auttaa määrittelemään, mitä yksilöt tekevät kyvyillään. Sen avulla voidaan ennustaa usein paremmin yksilön käyttäytymistä koulutustilanteissa kuin hänen todellisten suorituksiensa pohjalta.
Alisivut (2): [Nimetön] Taustatietoja
Comments