Watercolor

Komposisjon

<<<<<Komposisjon er en så subjektiv prosess at det er umulig å legge regler for den.Primært kan en si at det er å balansere formene og fargene i forhold til det papiret en velger.Begynn med et format du er komfortabel med og arbeid hele papiret ut

Jeg jobber med flere farger om gangen i flyt og da må jeg forenkle formene.Av og til når jeg blir inspirert av noe, ser jeg ikke formen,bare fargene

Comments