4. Työvälineitä

Sosiaalinen media: perustietoa ja vinkkejä oppimisympäristöhankkeiden toteuttajille

Etusivu 

1. Mitä on sosiaalinen media?

2. Ilmaiset ohjelmat ja palvelut

3. Verkostoituminen

4. Työvälineitä

4.1 Blogit

4.2 Wikit

4.3 Googlen työvälineet

4.4 Reaaliaikainen viestintä

4.5 Verkostoitumispalvelut

4.6 Informaation jakaminen

4.7 Informaation ohjailu

4.8 Ajanhallinta

4.9 Muita hyödyllisiä työvälineitä

5. Verkkoviestinnän taidot

5.1 Tietoturva

5.2 Netiketti

5.3 Tekijänoikeudet

5.4 Lähdekriittisyys

6. Sovellusideoita

Palaute sivun laatijalle

Tarjolla hyödyllisiä työvälineitä

Sosiaalinen media on kuin sienirihmasto parhaassa mahdollisessa kasvupaikassa. Uutuuksia putkahtaa näkyville jatkuvasti. 

Työvälineet ovat ilmaisia ja toimintalogiikan oivaltamisen jälkeen kohtuullisen helppokäyttöisiä. Käytettävyyttä edistää verkkopalveluitten osalta se, ettei niiden käyttö rajoitu tiettyyn koneeseen. Suurin osa palveluista on myös käytettävissä vahvemmillakin palomuureilla suojatuissa sisäverkoissa. 

Verkkopalveluun pitää rekisteröityä. Tästä seuraa käyttäjätunnusten ja salasanojen suma. 

Kannattaa luoda systemaattinen menetelmä salasanojen muodostamiseen ja tallettamiseen. Kalenteriin merkityt salasanat tai kaikkialla käytössä oleva sama salasana ovat huomattava tietoturvariski.

Askel kerrallaan vie eteenpäin 

Mikäli työvälineiden haltuunotto aiheuttaa informaatiokuormaa, valikoi opeteltavia yksi kerrallaan ja opettele käyttöä yhdessä muiden kanssa. Sosiaalisen median tehokkuus ei toteudu ilman yhteistyökumppaneita.

Verkon työvälineitten ja palveluitten käyttötaitoihin ja mediaosaamiseen löytyy pedagogiikan kannalta punnittua aineistoa Opetushallituksen tuottamasta Kenguru-sisältökokonaisuudesta.

Ihmiset luovat toiminnan ja verkostot – tekniikka on väline

Yksinkertainen tekniikka riittää, jos käyttäjät ovat aktiivisia ja asenne on rohkaiseva. Sosiaalinen media ei hajoa käytöstä. Päin vastoin. Luovuudelle ja oivalluksille on tilaa. Erilaisten taitojen yhdistämisestä syntyy verkkovoimaa. Vertaisten avulla löytyy myös sosiaalisen median ydin: työn ilo.


Palaute sivun laatijalle