1. Mitä on sosiaalinen media?

Sosiaalinen media: perustietoa ja vinkkejä oppimisympäristöhankkeiden toteuttajille

Etusivu 

1. Mitä on sosiaalinen media?

2. Ilmaiset ohjelmat ja palvelut

3. Verkostoituminen

4. Työvälineitä

4.1 Blogit

4.2 Wikit

4.3 Googlen työvälineet

4.4 Reaaliaikainen viestintä

4.5 Verkostoitumispalvelut

4.6 Informaation jakaminen

4.7 Informaation ohjailu

4.8 Ajanhallinta

4.9 Muita hyödyllisiä työvälineitä

5. Verkkoviestinnän taidot

5.1 Tietoturva

5.2 Netiketti

5.3 Tekijänoikeudet

5.4 Lähdekriittisyys

6. Sovellusideoita

Palaute sivun laatijalle

Työkaverit taskussa? Totta! 

Voiko verkossa olla todellista sosiaalisuutta? Eikö se vie vain aikaa ja häiritse työntekoa? 

Oikeastaan vastaavia järjestelmiä on ollut olemassa jo pitkään, mutta niiden käyttö on aiemmin vaatinut perehtymistä ja nettinäppäryyttä. Nyt palveluiden käyttäminen on ensiaskeleiden jälkeen helppoa.

Kehittyneemmät sosiaalisen median ympäristöt toimivat nopeina kaveriavun ja tiedonjakelun pisteinä. Niissä syntyvä yhteys vastaa työpaikan kahvipöytää. Virtuaalitilassa onnistuu nopea piipahtaminen tai tilanteen tullen syvällinenkin keskustelu. 

Tärkeimpiä sosiaalisen median etuja työkäytössä ovat:

    * moninaiset mahdollisuudet yhdistää ihmisissä olevia voimavaroja,
    * ajankäytön järkeistäminen,
    * tarvittavan tiedon nopea saavuttaminen,
    * yhteiskehittely ja ongelmaratkaisu,
    * vertaisten tuki sekä
    * matkustamisen vähentäminen.

Jakamista ja hyviä saaliita

Verkkososiaalisuus on sekä yhteistä sisältöjen tuottamista että ongelmien ratkaisemista. Avuliaisuus ja ystävällisyys kuuluvat toimintakulttuuriin. Vinkkejä jaetaan kollektiivisesti, sillä jaettu tieto hyödyntää kaikkia.

Verkkokulttuuriin kuuluu myös lurkkiminen eli muiden avoimesti nähtävillä olevien tuotosten tutkiminen ilman omaa osallistumista. Oppimisen kannalta tällainenkin mahdollisuus on hyödyllistä.

Verkkopalveluissa luodaan yleensä ensimmäiseksi oma käyttäjäprofiili. Se tuo vuorovaikutukseen inhimillisyyttä ja ryhmätunnetta. 

Vuoden 2008 ITK-päivillä Hämeenlinnassa edellisen vuoden aikana verkostoituneet ihmiset kuvasivat verkkososiaalisuutta todelliseksi ja toimivaksi. Ihmiset vakuuttivat, että työelämään, tutkimuksentekoon ja opiskeluun keskittyvä aikuisten virtuaalinen verkostoituminen toimii. Verkkotuttavan juttusille oli helppo mennä irl eli in real life.

Sosiaalinen media ja web 2.0? 

Internetin toista suurta vaihetta on nimitetty web 2.0:ksi. Muutos merkitsi avoimeen lähdekoodiin perustuvia ilmaisia ohjelmia ja palveluita, helppokäyttöistä julkaisemista,  vuorovaikutteisuuden keskeistä roolia sekä mahdollisuutta ohjailla informaatiota paikasta toiseen. 

Blogit, wikit, otsikkosyötteet, medianjakopalvelut, podcastit, sosiaaliset kirjanmerkit, folksonomiat ja erilaiset verkostoitumispalvelut ovat keskeisimpiä web 2.0 ilmiöitä (lisää aiheesta löydät hakusanoilla web20 ja web 2.0).

Sosiaalinen media ei ole pelkkää tekniikkaa. Se on teknisissä ympäristöissä tapahtuvaa yhteistoimintaa. Siksi sosiaalinen media on mainio työväline esimerkiksi prosessinomaiseen työskentelyyn.

Sosiaalinen media säästää aikaa ja vähentää matkustamista

Kun työvälineet ja työtavat tulevat tutuiksi, tekninen kynnys murenee. Sosiaalinen media on ihmisten yhteistä toimintaa. Tekniikka luo tilan, jossa voidaan eri tavoin ylittää ajan ja paikan rajoja.

Vanha sanonta "auta miestä mäessä" toimii sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median järjestelmissä jokainen käyttäjä luo oman profiilinsa, verkkoidentiteetin, mikä on omiaan synnyttämään verkkoyhteisöllistä tunnelmaa.

Verkkososiaalisuus:

    * mahdollistaa maantieteellisesti laajan yhteistyön,
    * auttaa ylittämään toimialarajoja,
    * antaa tilaa erilaisten vahvuuksien yhdistämiselle,
    * korvaa ammatillista täydennyskoulutusta,
    * edistää informaation vapaata liikkumista,
    * rakentaa luontevasti yhteistyösuhteita,
    * ei vaadi tavallista tietokonetta kummempia investointeja ja
    * mahdollistaa kekseliään uudistavan työskentelyn.

Lisätietoja:

Jere Majavan hyvä johdatus aihepiiriin: Joitakin uuden webin avainkäsitteitä, Piirtoheitin 1/06.

Uusien (internet)ilmiöitten sanastoa Kielipoliisin sivuilla.

Wikipedia hakusanalla 'Web 2.0' englanniksi ja suomeksi

Palaute sivun laatijalle