5.3 Tekijänoikeudet

Sosiaalinen media: perustietoa ja vinkkejä oppimisympäristöhankkeiden toteuttajille

Etusivu 

1. Mitä on sosiaalinen media?

2. Ilmaiset ohjelmat ja palvelut

3. Verkostoituminen

4. Työvälineitä

4.1 Blogit

4.2 Wikit

4.3 Googlen työvälineet

4.4 Reaaliaikainen viestintä

4.5 Verkostoitumispalvelut

4.6 Informaation jakaminen

4.7 Informaation ohjailu

4.8 Ajanhallinta

4.9 Muita hyödyllisiä työvälineitä

5. Verkkoviestinnän taidot

5.1 Tietoturva

5.2 Netiketti

5.3 Tekijänoikeudet

5.4 Lähdekriittisyys

6. Sovellusideoita

Palaute sivun laatijalle

 

Sosiaalinen media perustuu sisältöjen jakamiseen 

Tekijänoikeudet aiheuttavat verkkoviestinnässä usein päänvaivaa.  Kaikessa verkkoviestinnässä tulee kunnioittaa tekijänoikeuksia (FINNLEX: Tekijänoikeuslaki). Toisaalta verkon voima perustuu avoimeen jakamiseen. Ihmiset voivat vapaaehtoisesti luopua osasta tekijänoikeuksiaan esimerkiksi valmiiksi mietittyjen lisenssien avulla.

Creativen Commons (teokset, sisällöt) ja GNU (ohjelmat) ovat lisenssipalveluita, joiden avulla ihmiset voivat jakaa internetissä omia tuotoksiaan julkiseen käyttöön ja määritellä, mistä tekijänoikeuksista haluavat pitää kiinni.

Julkaisuun tarvitaan lupa - siteeraaminen sallittua

Internetissä julkaiseminen on helppoa ja kaikkien käyttäjien ulottuvilla. Toisen henkilön julkaisujen lataaminen omalle koneella on sallittua. Sähköisen aineiston liittäminen omiin teoksiin on petollisen vaivatonta. Toisen tekijän tuotoksia koskevat kuitenkin kaikki tekijänoikeussäädökset eikä vaivatta ladattua aineistoa saa käyttää omiin julkaisuihin ilman tekijän lupaa.

Plagiointi eli toisen teoksen esittäminen omana on vilpillistä ja kiellettyä.  Siteeraaminen sen sijaan on sallittua. Sitaatti ei saa olla kovin laaja, lähde tulee mainita ja siteeraus ei saa johtaa kaupalliseen hyötyyn. Wikipedia määrittelee sitaatin:

"Sitaattioikeus on oikeus, jonka mukaan julkaistusta teoksesta on "lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa". Alkuperäinen lähde on mainittava." 

Verkkosivuille on helppo linkittää kuvia muilta verkkosivuilta. Vieressä oleva kuva on linkitetty toisaalta. Lukija tuskin havaitsee tällaisia linkityksiä. Kuvien linkittämisen kanssa on syytä olla varovainen. Joillakin sivuilla annetaan oikeus kuvan käyttöön. Jos oikeutta ei mainita, kuvaa koskee normaali tekijänoikeus. Tässä tapauksessa kuva on saman tekijän ja saman julkaisijan omaisuutta.

Kuvien suoraan linkittämiseen liittyy myös näkymätön haitta eli internetyhteyksien kuormittuminen, mistä syystä suoria linkityksiä on vastustettu.

Informaatio- ja teknologiaoikeuden professori Jukka Kemppinen blogimerkintä 10.1.2006 tarkastelee sitaattioikeutta kohtuullisen ymmärrettävällä tavalla. Kirjoituksessa käsitellään mm. kuvan siteeraamisoikeutta.

Opetuskäyttöön on säädetty muutamia lievennyksiä tekijänoikeuksiin. Lievennykset eivät koske aineiston viemistä verkkoon (avoimeen tai suljettuun) eli esimerkiksi artikkelin skannaaminen ja verkkoon vieminen ilman tekijän lupaa on kiellettyä.

Jokaisella tekijällä, myös oppilaalla tai opiskelijalla, on tekijänoikeus omiin tuotoksiinsa, kun teoksen kriteerit täyttyvät. Verkkojulkaisuihin tulee siis aina pyytää lupa. 

Kasvokuvien julkaiseminen verkossa 

Julkisilla paikoilla otettuja henkilöiden kuvia saa julkaista verkossa. Koulukuvien kohdalla vedotaan henkilötietolakiin, sillä nimettömänäkin julkaistuista kuvista henkilöt on mahdollista tunnistaa. Tietosuojavaltuutetun mukaan oppilaiden kuvia saa viedä verkkoon vain huoltajien suostumuksella. Monissa kouluissa pyydetään nykyisin vanhemmilta lukuvuoden alussa kirjallinen lupa erilaisiin verkkojulkaisuihin.

Tekijänoikeus opetuksessa

Jukka Korpela on koonnut selkeän oppaan siitä, millä tavalla tekijänoikeuslaki säätelee opettajan opetustoimintaa: Jukka Korpela: Tekijänoikeus opetuksessa Mitä tahansa aineistoa ei saa monistaa jaettavaksi tai esittää oppitunnilla. Tekijänoikeudet on myös huomioitava tarkkaan verkko-oppimateriaalia julkaistaessa. Myös opiskelijatöiden verkkojulkaisua ja koulun kotisivuja koskevat tekijänoikeuden rajoitukset. Opiskelijalla on aina tekijänoikeus omiin teoksiinsa. Julkaisemiseen tarvitaan tekijän (tai huoltajan) lupa.

Opettajan tekijänoikeudet

Opettajalla on pääsääntöisesti tekijänoikeus tuottamaansa aineistoon. Tekijänoikeuden syntyminen riippuu siitä, täyttyykö tekijänoikeuslaissa määritelty teoksen määritelmä. Tekijänoikeus syntyy aina ihmiselle. Oikeuden syntymistä ei estä se, että teos tehdään työnantajan välineillä työaikana. 

Jos teoksen tekijänoikeus siirtyy työnantajalle, tästä sovitaan erikseen työ- tai virkasopimuksessa tai erikseen laaditulla sopimuksella. Työsuhteen luonne voi aiheuttaa velvoitteita työntekijälle ja rajoittaa täten hänen tekijänoikeuttaan (esimerkiksi luottamuksellisten aineistojen suhteen).

Työnantaja voi tietyissä tapauksissa saada käyttöoikeuden teokseen. Tekijänoikeus säilyy tällöin täydellisesti tekijällä.

Avoimille verkkosivuille linkittäminen on sallittua 

Verkkosivun linkittäminen omaan aineistoon on aina sallittua. Tekstissä kannattaa tehdä selväksi, että kyse on toisen tekijän sivustosta. Usein neuvotaan määrittelemään linkit avautumaan uuteen ikkunaan. Linkitetyn verkkosivun avautuminen oman sivun kehykseen (frame) alkaa olla harvinaista eikä noudata hyvää tapaa.

Linkittämisestä on liikkeellä ristiriitaisia näkemyksiä. Joidenkin mukaan vain sivuston päätasolle linkittäminen on suotavaa, joidenkin mielestä linkittämiseen pitää pyytää lupa ja jotkut kieltävät verkkosivuillaan linkittämisen. Internetiin aineistoaan vievä on aina tietoinen siitä, että sivuun voidaan muodostaa linkki. Verkkosivulta toiselle linkittäminen on internetin menestyksen ydin.

Lisätietoja:

EFFI - Elektronic Frontier Finland puolustaa kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Vastaavia yhdistyksiä on muualla maailmassa.

Jukka Kemppisen asiantuntijana ja sivistyneenä pohdiskelijana kirjoittamia blogimerkintöjä tekijänoikeusasioista.

Jukka Korpelan kokoama Tekijänoikeusfakki – Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

Kopiraitti Kopiosto ry:n ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas, joka keskittyy kouluopetukseen liittyviin tekijänoikeuksiin.

Lähde esiin -verkkoaineisto. Sisältöinä lähdekritiikki, tekijänoikeudet ja eettinen verkkotoiminta. Aineistoa sekä oppijalle että opettajalle. Opetushallituksen tuottama ruotsalaisen Kolla källän -aineiston mukaan.

Wikipedian artikkeli: Vapaitten ohjelmistojen ja teosten Copyleft-lisenssit.

 

Palaute sivun laatijalle