Sosiaalinen media oppimisen tukena 


Sosiaalinen media: perustietoa ja vinkkejä oppimisympäristöhankkeiden toteuttajille 

1. Mitä on sosiaalinen media?

2. Ilmaiset ohjelmat ja palvelut

3. Verkostoituminen

4. Työvälineitä

4.1 Blogit

4.2 Wikit

4.3 Googlen työvälineet

4.4 Reaaliaikainen viestintä

4.5 Verkostoitumispalvelut

4.6 Informaation jakaminen

4.7 Informaation ohjailu

4.8 Ajanhallinta

4.9 Muita hyödyllisiä työvälineitä

5. Verkkoviestinnän taidot

5.1 Tietoturva

5.2 Netiketti

5.3 Tekijänoikeudet

5.4 Lähdekriittisyys

6. Sovellusideoita

Palaute sivun laatijalle

Kevennä työtaakkaasi sosiaalisen median verkoissa

Tähän aineistoon on koottu tietoja ja vinkkejä oppimisympäristönhankkeitten vetäjille ja kaikille uusia oppimisen muotoja hakeville. Esittelyyn on valikoitu opetus-, ohjaus- ja oppimiskäyttöön soveltuvia sosiaalisen median verkkopalveluita ja ohjelmia.

Sosiaalinen media viittaa internetin vuorovaikutteisiin ryhmätyö- ja  julkaisujärjestelmiin.

Tyypillistä sosiaalisen median järjestelmille on, että osallistujat voivat tuottaa sisältöjä, muokata niitä, kommentoida, keskustella, jakaa aineistoja ja verkottua keskenään. 

Sosiaalisen median välineistö on laaja: blogit, wikit, kuvan- videon- ja äänenjakopalvelut, virtuaaliset kohtaamispaikat, sosiaaliset kirjanmerkit sekä yhteisölliset kalenterit lienevät tunnetuimpia esimerkkejä.

Kyse ei ole pelkästään välineistä, vaan sosiaalisesta toiminnasta. Ei seurustella koneen kanssa vaan samaa palvelua käyttävien ihmisten kanssa. 

Tarjolla laadukkaita ilmaisia lounaita 

Keskeistä avoimen verkon palveluille on, että ne perustuvat yhteisöllisesti tuotettuun ohjelmistoon (avoimeen lähdekoodiin). Palveluiden peruskäyttö on ilmaista eikä omalle koneelle tarvitse yleensä ladata erillistä ohjelmaa palvelun käyttämistä varten. Lisätietoja verkkopalveluiden ilmaisuudesta luvussa 2.

 

Palaute sivun laatijalle