Derfor skal atomskrottet væk fra Risø

Udgivet den 9. august 2012 af Anne

En cleantech-forskerpark formet som en rock-guitar skal opføres ved Risø, og det harmonerer dårligt med et slutdepot for radioaktivt affald. Tidl. udtalelser vidner ellers om, at affaldet godt kunne blive på Risø. Nu bruges der argumenter imod som jordskælvszone og vandstandsstigning. Noget der ikke er blevet nævnt i de 50 år, Risøs forsøgsreaktorer har ligget der. Se kommentar nedenfor til bloggen fra en læser.

6 steder i 5 udkantskommuner er udpeget som potentielle modtagere af det radioaktive affald. Feltet indesnævres til 2-3 i 2012/13. De 5 borgmestre står samlet i deres protest mod at aftage affaldet, og de støttes af flere borgergrupper.

Pilen peger på Bornholm

Af de 5 kommuner peger pilen på Bornholm. Fordelen er, at så er affaldet dejligt langt væk fra det resterende Danmark, og kun et lille antal vælgere vil blive utilfredse. Pyt med om øen ikke længere kan satse på økologiske produkter og turisme. Og pyt med om bornholmerne bliver bekymrede over de ca. 5- 10.000m3 lav- og mellemradioaktive affald mm. “Med mere” dækker over bly og cadmium, der er giftigt til evig tid. Fremover skal der årligt lægges ca. 8m3 radioaktivt affald fra sygehuse og industri. Og 233 kg højaktivt affald (bestrålet brændsel) omdefineret til langlivet mellemaktivt i et depot for kortlivet affald, hvis man ikke kan komme af med dem til udlandet. Ud over de 233 kg er der andet langlivet mellemaktivt affald med bl.a. plutonium-239.

Se dette læserbrev i JP, 15.4.2011: “Atomdepot på forkerte præmisser”. De 233 kg bestrålet brændsel indeholder transuraner som f.eks. plutonium-239, der skal opbevares sikkert i flere hundrede tusinder af år. Slutdepotet i Danmark skal holde i ca. 300 år. Se spørgsmål fra EL i Folketinget og svar.

Depotet kommer tragikomisk til at ligge ved Paradisbakkerne.

Når et land har et slutdepot for radioaktivt affald, håber nogle på, at borgerne lettere accepterer atomkraft: Peter Faross, direktør i EU-kommissionens energidirektorat DG Ener-D sagde i Kärnavfallsrådets seneste nyhedsbrev: “Om vi kan ordna säkra förvar kommer acceptansen för kärnkraft att öka”. kilde: Ny Teknik, 2010.

Dvs. hvis Danmark indfører atomkraft, kan Bornholm så også se frem til at huse mere radioaktivt affald. I Redegørelse om etablering af et dansk slutdepot står nemlig følgende:

“Inden etablering af depotet bør man gøre sig overvejelser om, hvorvidt kommende generationer skal have fordel af, at depotet allerede på udformningsstadiet forberedes for senere udvidelse. Fordelen ved at sikre, at der er mulighed for udvidelse er, at en kommende generation kan undgå at skulle finde en ny lokalitet. I praksis kan det f.eks. gøres ved at sikre, at forholdene tillader at der etableres nye affaldsceller eller et nyt selvstændigt slutdepot.”

En utiltalende proces

Processen omkring slutdepot for radioaktivt affald i Danmark er en utiltalende proces, hvor der slet ikke er den åbenhed, som bl.a. tidligere videnskabsminister Helge Sander anbefalede i 2002: “Derfor vil han (Helge Sander red.) også appellere til alle involverede parter om at skabe »maksimal åbenhed« omkring problematikken”. Og samme år: “Kommunernes Landsforenings formand, Odense-borgmester Anker Boye (S), ønsker ikke at kommentere problematikken endnu, men gennem en pressetalsmand lader han forstå, at det er uhyre væsentligt, at spørgsmålet bliver gjort til genstand for en bred folkelig debat”.

Også på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses side kan man læse, at “Hele udvælgelsesprocessen skal ske i tæt kontakt med lokale myndigheder og den interesserede offentlighed”.

Det er ikke sket.

Skives borgmester skrev bl.a. i et brev 5.5.2011 til daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder: “Det er med stor undren og bestyrtelse, at vi i Skive Kommune har konstateret, at et enigt Folketing har godkendt en udpegning af 6 mulige placeringer af radioaktivt materiale, og at 2 af disse er henlagt til vores kommune”.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder afviste at mødes med de 5 borgmestre i 2011. Først d. 30.4.2012 lykkedes det at få et møde med den nye sundhedsminister. Haarder havde ellers været indstillet på en “åben og offentlig proces med hensyn til placeringen”.

Hvad nu hvis Lemvig Kommune ville huse en Cleantech-forskerpark og i den forb. ville skaffe sig af med den indkapslede insektgift parathion ved Høfde 42 - og også af med virksomheden Cheminova til en anden kommune?

Link

Projekt Risø Park, Notat, 2010

Fra forskning til forståelse?

- fra universitet til erhvervssamarbejde – og fra atomaffald til forskerpark.

Berlingske, 23.8.2011

“Risø Park er et projekt mellem DTU, Roskilde Kommune, RUC og Region Sjælland. Parterne vil skabe synergi mellem virksomheder og forskningsmiljøet og tiltrække selskaber inden for cleantech eller miljøvenlige energiformer. Målet er med tiden at skabe 4.000-5.000 arbejdspladser i Risø Park”.

Fælles front mod atomaffaldsproblemer, TV Midtvest, 9.8.2012

Min hjemmeside atomaffald – klarhed

Farvel til reaktorerne, DR, 9.10.2008

 

2 Kommentarer til Derfor skal atomskrottet væk fra Risø

  1. Michael Kongstad Nielsen skriver:
     

    Lad det blive på Risø, hvor det hører hjemme. Ingen grund til at belemre Bornholm med et slutdepot, der altid vil kaste en skygge af utryghed af sig. Selve flytningen indebærer en risiko for fejl og uheld, tab eller udslip, ligesom indflytningen det nye sted gør det. Pinligt, at Christiansborg stadig bruger metoden med at flytte problemer til fjerne egne af landet, hvor der til gengæld er store naturværdier at værne, jf. Østerild, uden sammenligning i øvrigt.

    Byg et slutdepot på Risø, der kunne stå som et kulturhistorisk monument over fortidens fejltrin. Hvis man er bange for havstigninger kan det oplyses, at halvøen har kote 4 meter på det højeste sted. Der kunne man bygge et “varft” – en forhøjning på yderligere nogle meter, så skulle man vel være sikker. Eller man kan bygge det lige inden for halvøen, hvor terrænet straks stiger til kote 12-14 meter over havet. Det område hører også til Risø vist nok. Ellers kan man ekspropriere det.

Comments