Уильям Батлер Йейтс

1865-1939

Стихотворения

      Оригинал

      Комментарии

      Оригинал

      Оригинал

      Оригинал

      Оригинал

      Комментарии

      Оригинал

          Фото: Дромахар, Лиссадел, Кулани, Глен-Кар

      Оригинал

      Комментарии

      Оригинал

      Комментарии

          Оригинал

          Остров Иннисфри: фото

      Комментарии

      Оригинал

  • Он просит свою возлюбленную не тревожиться

      Комментарий

      Оригинал

         Комментарии

      Оригинал

      Комментарий

      Оригинал

      Комментарии

      Оригинал

      Комментарии

      Оригинал

      Оригинал

     Комментарии

     Оригинал

        Фото: Слейтвуд, Россес, Глен-Кар

      Комментарии

      Оригинал

      Комментарий

      Оригинал

          Фото: Дунейская скала, Слайго, карта СлайгоКилварнет, Баллинтой

      Оригинал

      Комментарии

      Оригинал

      Комментарии

      Оригинал

      Комментарии

      Оригинал

 

Поэмы

      Комментарии

      Оригинал

   Оригинал

        Комментарии     

     Оригинал

Драмы

         Комментарии

      Оригинал