Osobní stránky

Kontakt

Mgr. Anna Novotná, Ph.D.

Ústav informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Bezručovo nám. 13, 74601 Opava, Czech Republic

tel: + 420 553 684 374, anna.novotna (at) fpf.slu.cz

Konzultační hodiny: čt 14:45-16:20 (nebo kdykoli na základě předchozí domluvy)

Publikační činnost


Konference a příspěvky ve sborníku

MATULA, Jan, Eva TROCHTOVÁ a Anna JANÍKOVÁ. TTT IVIG. In: Petr ŠKYŘÍK INFOKON - inspirace, inovace, imaginace: Sborník příspěvků z konference [online]. 1. vyd. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2009 [cit. 2010-08-18]. s. 40-46 ISBN 978-80-7399-919-3. Dostupné z: http://media.infokon.cz/userfiles/file/sbornik_infokon_mu_finalni.pdf

JANÍKOVÁ, Anna, Kamil MATULA a Štěpánka TŮMOVÁ. Primární mentální schopnosti jako měřítko inteligence v internetovém prostoru. In Jozef KELEMEN, et al. Kognitivní věda a umělý život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2013. s. 123-127 ISBN 978-80-7248-863-6.

JANÍKOVÁ, Anna, Martina KOVÁŘOVÁ a Petra ŠŤASTNÁ. Jak vyhledávat aneb video návody pro čtenáře NK ČR: projekt NapNak. In: INFORUM 2014: 20. Ročník konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 27.–28. 5. 2014. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2014/stastna-petra.pdf

JANÍKOVÁ, Anna. Data mining: a tool for better service delivery. In: ICDL 2016 (International Conference on Digital Libraries): SMART FUTURE: Trends that will change the world, India Habitat Centre, Delhi, India. 13.–16. 12. 2016.

Články v časopise

ZADRAŽILOVÁ, Iva a Anna JANÍKOVÁ. Projekt Národní klastr informačního vzdělávání a konference NAKLIV 2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 3 [cit. 08. 07. 2011]. URN-NBN:cz-ik6011. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/node/6011

JANÍKOVÁ, Anna a Andrea WATT. Konference ELAG 2011. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 8 [cit. 04. 12. 2011]. URN-NBN:cz-ik7048. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/node/7048

JANÍKOVÁ, Anna. Použití data miningu ve „fyzických“ knihovnách. ProInflow. 2016, Vol. 8, no. 2., s. 154-175. ISSN 1804–2406. Dostupný z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1539

Postery na konferenci

JANÍKOVÁ, Anna. How to Use Data Mining in a Library. QQML 2012: International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 22.-25. May 2012. Limerick (Ireland).

JANÍKOVÁ, Anna. Jak využít metody data miningu v knihovně: příklad Univerzitní knihovny Slezské univerzity. INFORUM 2012: 18. ročník Konference o profesionálních informačních zdrojích, 22.-24. května 2012, Praha. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2012/janikova-anna.pdf

Příspěvek v kolektivní monografii

JANÍKOVÁ, Anna, VILHELMOVÁ, Denisa. Evaluace projektové výuky na ÚI FPF SU v Opavě. In: Kamil MATULA. Acta Bibliothecalia et Informatica. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2014. s. 73-81. ISBN 978-80-7510-042-9.

Prezentace na konferencích

JANÍKOVÁ, Anna. Možnosti data miningového zpracování dat o interakcích uživatelů ze systému Clavius. Informačné interakcie 2016, 26.–27. 10. 2016, Bratislava, Slovenská republika.