ANNA FORYCKA - PUTIATYCKA

Studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Konserwacji  Zabytków  oraz   na   Wydziale    Architektury   Wnętrz PWSSP w Poznaniu. Pracownia malarska: prof. Tadeusza Brzozowskiego i prof. Andrzeja Kurzawskiego. Dyplom z zakresu Projektowania Plastycznego w pracowni Stanisława Zamecznika.

    Członek ZPAP,,„Grupy Hoovera”, „PositiveArt”, Stowarzyszenia Marynistów Polskich i M.C.K.   

    Współpracuje z poetką Agnieszką Syską projektując okładki do jej książek.

    Założyła i prowadzi Grupę Twórczą „Symfonia” przy OW ZPAP – malarstwo  inspirowane muzyką, organizuje cykliczne wystawy malarskie, udokumentowane katalogami.

    Przy Fundacji  Dzieciom „Zdążyć z Pomacą” i „Klubie Erudyty”, założyła Grupę Zadań OPP numer 44 w Warszwie –XXI arte.pl, do której celów należy działanie w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

    Brała udział w ponad 70 wystawach malarskich w kraju i za granicą  m.in. „L’espace Commune”- Centrum Polskie w Brukseli, „Teraz Sztuka”- Parlament Europejski Bruksela, ”Artyści Warszawy” Łuck - Ukraina.

    Obrazy Anny Foryckiej-Putiatyckiej znajdują się w instytucjach i w zbiorach prywatnych w  Polsce i na świecie. 


Podstrony (2): O mnie Wydarzenia