2011

Collieklubben
Køge
Klasse: LP 2
Dato: 15.10.11  Dommer: Hans Ove Pedersen 
Fællesdæk  0  0 Hunden løber straks
Fri ved fod  8  16 En enkelt flagren, skæv plads, ellers fint
Spring  10  20 Flot 
Apportering  6  18 Apporten smides noget fra fører
Stå-sit  10  20 Fint
Fremsending  10  20 Fint
Stillingsskift   10  30 Fint
Indkald fra dæk  10  20 Fint
Næseprøve  8  16
Hund taber, samler op og tygger noget
Smider ved førers side
Helhedsindtryk  9  9 Fint samarbejde, arbejdsivrig hund der mangler det allersidste. Flot førerarbejde, passende appel og fint forståelse.
2. præmie    179 point  
       
DKK Kreds 10
Fensmark    
Klasse: LP 2
Dato: 25.09.11 Dommer: Palle Bergsø
Fællesdæk    0       0 Hund går med fører
Fri ved fod   8  16 Flagrer et par gange i følget og i en vending. Lille skæv plads. Håndtegn til plads 
Spring    9,5  19 Skæv plads, ellers fint
Apportering   8  24 Ekstra apportkommando. Smider ved fører
Stå og sit  10  20 OK 
Fremsending  10  30 Fint 
Stillingsskift   9  27 Ekstra dækkommando. Rykker lidt frem
Indkald fra dæk     9  18 Ekstra dækkommando og plads lidt for langt tilbage 
Næseprøve   0   0 Tager forkert pind 
Helhedsindtryk   9   9 Et pænt samarbejdende par, hvor der mangler lidt mere sikkerhed i enkelte øvelser
2. præmie    163 point  
       
       
Sheltieklubben
Helsingør
Klasse: LP 2
Dato: 16.07.11 Dommer: Hans Ove Pedersen
Fællesdæk  9,5  19 Lidt langsom afdækning 
Fri ved fod   8,5  17 Smukt følge. En enkelt uopmærksom flagren og en enkelt skæv plads
Spring   10   20 Fint
Apportering   8  24 Apporten smides ved førers side 
Stå og sit   10  20 Fint
Fremsending     0   0 Hunden når desværre ikke feltet på det tilladte antal kommandoer 
Stillingsskift    8  24 Ekstra kommando for at få hunden ned, ekstra kommando i 2. position. Hunden bevæger sig en smule frem 
Indkald fra dæk    9  18 Ekstra kommando ved afdækning
Næseprøve   8,5  17 Apporten tygges og smides bag fører
Helhedsindtryk    8,5  8,5 Dejligt opmærksomt samarbejde. Hunden mangler på dagen sikkerhed i en enkelt øvelse. Fint førerarbejde med harmoni, der støtter hunden godt.
2. præmie    167,5 point  
       
OES i Lyngby
Klasse: LP 2
Dato: 25.06.11  Dommer: Hans Ove Pedersen
Fællesdæk   0   0 Hunden løber desværre straks
Fri ved fod
  8
 
 16 Smukt følge under gang og løb. Ekstra kommandoer ved skridtøvelser
Spring  10  20 Fint 
Apportering   8  24 Skæv plads. Apporten tabes foran fører 
Stå og sit  10  20 Fint
Fremsending  9,5  28,5 En lille æresrunde til sidst
Stillingsskift  7,5  22,5 Hunden bevæger sig en anelse frem. Sidste position mistes
Indkald fra dæk   9  18 Ekstra dækkommando, ellers fint
Næseprøve   8  16 Ekstra kommandoer for at få bragt genstanden ind 
Helhedsindtryk   9   9 Dejligt opmærksomt samarbejde. Arbejdsivrig hund, der kan lade sig distrahere. Stille og harmonisk førerarbejde, der støtter hunden godt
2. præmie    174 point  
       
 
Collieklubben i Køge
 
Klasse: LP 2
 
Dato: 28.05.11
 
 
Dommer: Erling Olsen
Fællesdæk   7  14 Et par ekstra dækkommandoer og ekstra pladskommando, da fører kommer retur
Fri ved fod  7,5  15 Flagrer enkelt gang ellers et pænt følge. Et par skæve pladser i skridtøvelserne
Spring  10  20 Nydeligt!
Apportering  7,5  22,5 Hund smider apporten udenfor førers rækkevidde ellers ok 
Stå og sit  10  20 Fint 
Fremsending   8  24 Et par ekstra kommandoer da hunden ikke er helt inde i feltet
Stillingsskift  8,5  25,5 Hund rykker sig en anelse frem + en ekstra kommando ved afslutning
Indkald fra dæk  10  20 Nydeligt
Næseprøve    8  16 Smider indenfor førers rækkevidde ellers ok
Helhedsindtryk    8   8 Glad og livlig hund. God kontakt. Fører arbejder fint og støtter sin hund godt. Endnu mangler hund dog lidt i træning og sikkerhed. Hæng bare i.
1. præmie    185 point  
       
 
Uofficiel prøve i Sheltie- klubben i Helsingør
 
Klasse: LP 2
 
Dato: 20.05.11
 
Dommer: Gry Kjerulf
Fællesdæk  10  20 OK
Fri ved fod   9  18 Pænt følge under gang og løb, enkelt lille hænger, pæne 2-skridts øvelser + vendinger, lille skæv plads
Spring  10  20 Fint 
Apportering   9  27 Hunden apporterer fint, men taber apporten idet den sætter sig
Stå og sit  10  20 Fint
Fremsending  9,5  28,5 Fin fremsending, skæv plads til sidst
Stillingsskift   7,5  22,5 Ekstra kommando i start ved dæk. 1. position ok, 2. position mistes pga mere end 4 kommandoer. 3. position ok 
Indkald fra dæk  10  20 Fint
Næseprøve  9,5  19 Korrekt genstand findes, apporteres og tabes, da hunden sætter sig på plads.
Helhedsindtryk   9   9
Dejligt samarbejde mellem opmærksom hund og fører, der støtter godt.
Den allersidste afpudsning mangler for topkaraktererne
1. præmie    204 point  
       
       
 
 Uofficiel prøve i Sheltie- klubben i Albertslund
 
Klasse: LP 2
 
Dato: 01.05.11
 
Dommer: Merete Petersen
               (fra Beagleklubben)
 Fællesdæk  9,5  19
En ekstra kommando, ellers ok
 
 Fri ved fod  7,5  15 Mange pladskommandoer ved øvelser  på stedet. Ganske pænt følge under både gang og løb
 Spring  10  20
Fint
 
 Apportering  5  15 Ekstra apportkommando, hvorefter hunden bærer apporten mere end halvvejs mod fører og går på plads uden apport
 Stå og sit  9  18 Lidt uroligt følge i starten. Pladskommando ved afslutning. Ellers ok
 Fremsending  9  27 Ekstra fremsendingskommando og ekstrapladskommando. Ellers ok
 Stillingsskift  7,5  22,5 3 ekstra ommandoer ved 3. position samt 2 pladskommandoer ved afslutning
 Indkald fra dæk  10  20
Fint
 
 Næseprøve  9  18 Hund finder rette genstand. Taber undervejs, men samler selv op og smider inde ved fører
 Helhedsindtryk  8  8 Ganske pænt samarbejde. Hunden er til tider lidt usikker, men støttes godt af fører  
 1. præmie    182,5  
       
       
 
DKK Kreds 1 i Ølstykke
 
Klasse: LP 2
 
Dato: 17.04.11
 
Dommer: Wagn Johansen
 Fællesdæk  10      20 Nydeligt
 Fri ved fod   8  16        
Flot flg. i gang og løb. Virkelig flot.
Flere håndanimeringer og små ekstra kommandoer i skridtøvelser
 Spring      9,5  19 Skævsidning ved slut, ellers fint
 Apportering   0   0 Fører bruger for mange kommandoer
 Stå og sit  9,5  19 Hund sætter sig lidt bag fører ved afslutning. Ellers fint
 Fremsending   0   0 Fører dropper øvelsen
 Stillingsskift   9  27 2 ekstra kommandoer. Ellers nydeligt
 Indkald fra dæk   9  18 Ekstra kommando ved afdækning. Lidt flagren i omkringvending, ellers fint
 Næseprøve  7,5  15
Hund smider apporten et par gange.
Lidt tyggeri
 Helhedsindtryk  7,5  7,5 Pænt førerarbejde. Arbejdsvillig hund som dog skal have indarbejdet flere øvelser i denne svære klasse
 3. præmie    141,5 Link til prøven her
       
       
       
       
       
       
       
       
Comments