ISTORIA   
 
     Valoarea educativă a istoriei este recunoscută astăzi de unanimitatea oamenilor de cultură. Prin valorosul tezaur de informații, acumulat în milenii de experiență a omenirii, istoria face posibilă, prin metode proprii, cunoașterea dezvoltării societății omenești din cele mai vechi timpuri până astăzi. 
     Studiul istoriei răspunde curiozității omului pentru tot ce îl interesează din dezvoltarea societății omenești, constituie un obiect de reflectare, iar prin învățămintele pe care le oferă este un îndreptar în acțiunile oamenilor. 
     Această componentă a site-ului este concepută ca un instrument de lucru în clasă și acasă, ce completează materialele didactice folosite prin asocierea unor surse (texte, imagini, hărți, filme, scheme etc.), care permit analiza de detaliu a evenimentelor și fenomenelor ce au marcat istoria de la originile umanității până în epoca modernă, fiind în primul rând un suport al activității comune a profesorului și elevului. 
     Cercetarea epocilor istorice ne ajută să înțelegem cauzele evenimentelor și proceselor care ne influențează viața astăzi. De asemenea, istoria ne permite să analizăm modul în care privim și evaluăm alte culturi și cum anume ne percep ceilalți. 
     În sfârșit, istoria este un exercițiu intelectual care dezvoltă discernământul, gândirea critică și raționamentul logic, utile în viața fiecăruia dintre noi.