OFERTA  ȘCOLARĂ  PENTRU  ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Liceul “Mathias Hammer” 

Clasa pregătitoare :            1 clasă cu predare în limba română - 22 de locuri 
Clasa a V - a :                     1 clase cu predare în limba română - 25 de locuri 
Clasa a IX-a zi:                   1 clasă filieră teoretică, profil uman, cu predare în limba română 28 de locuri
                                          1 clasă filieră tehnologică, profil tehnic, domeniul electronică și automatizări, cu predare în limba română 28 de locuri;

 A doua şansă:                     1 grupă - Învăţământ gimnazial 12 locuri

Unități arondate:

Şcoala Gimnazială Nr.2 Steierdorf 
Clasa pregătitoare:             0,5 clasă cu predare în limba română – 6 locuri 
Clasa a V - a :                     1 clasă cu predare în limba română - 25 de locuri 

Şcoala Gimnazială Nr.3 Brădet 
 
Clasa pregătitoare:             0,5 clasă cu predare în limba română – 6 locuri
Clasa a V - a :                     0,5 clasă cu predare în limba română - 6 locuri

Grădinița cu program normal nr. 5 Steierdorf
1 grupă în limba română
1 grupă în limba germană

Grădinița cu program normal nr. 6 Brădet 

1 grupă în limba română 


Descarcă pliant