EVALUAREA NAȚIONALĂ

Programele școlare și exemple de teste pentru examenul de Evaluare națională.

CALENDARUL 

de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017    

7 - 9 iunie 2017  Înscrierea la evaluarea naţională 

9 iunie 2017   Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 

19 iunie 2017   Limba şi literatura română - probă scrisă 

21 iunie 2017   Matematica - probă scrisă 

22 iunie 2017   Limba şi literatura maternă - probă scrisă  

26 iunie 2017   Afişarea rezultatelor (până la ora 16) 

26 iunie 2017   Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20) 

27-29 iunie 2017  Rezolvarea contestaţiilor 

30 iunie 2017   Afişarea rezultatelor finale după contestaţii 


Simularea evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2016-2017

            Subiecte:

           Rezultate    


      
Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016-2017
      Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a  


 Admiterea în licee 2017

     
                 Programe școlare
    01. Limba și literatura română
    02. Matematică


               Modele de teste