CONSILIUL DE ADMNISTRAȚIE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Nr.
crt.

Nume

Funcția în cadrul consiliului

Informații


Observații
1.  prof. Cornel-Mihai Boboescu
președinte
   director, cadru didactic,  
2.  prof. Alexander Hirschvogel
membru
   director adjunct, cadru didactic,  
3.  prof. Plestici Gabriela
secretar
   cadru didactic,  
4.  prof. Simona Prața
membru
   cadru didactic,  
5.  prof. Vrinceanu Manole
membru
   cadru didactic,  
6.  prof. Marin Marian
membru
   cadru didactic,  
7.  prof. Gherman Leonard
membru
   cadru didactic
8.  ec. Sintion Aurel
membru
  reprezentant al primarului  
9.  ec.Ungureanu Dorinel
membru
   reprezentant al consiliului local  
10. ing .Burcaș Ioan
 membru
   reprezentant al consiliului local  
11.  ing. Anescu Dumitru
membru
   reprezentant al consiliului local  
12.   ing. Danu Daniel
membru
   reprezentant al părinților  
13.  teh. Retezan Ioan
membru
   reprezentant al părinților  
14.  Trișcă Ligia
observator
   reprezentant al elevilor  

Hotărârea 3 și 4 din 27.09.2016