Start


På dette site kan du bruge GeoGebra til at:
  • Lave animationer
  • Eksperimenterer med farver
  • Arbejde med variable
  • Bruge "skyder" og "tændspor" i GeoGebra
Modulet er målrettet mellemtrinnet og udskolingen.

Du skal arbejde med 4 emner hvor du på forskellige måder laver animationer.