Recursos per a l'Animació Bíblica

ISCREB
Web de l'assignatura "Recursos per a l'Animació Bíblica", dins dels estudis de Llicenciatura en Ciències Religioses, especialitat Bíblica, impartida a l'ISCREB (5 ECTS)

Presentació del professor.

Eloi Aran Sala.

Arquitecte (ETSAB-UPC. 2009) i Llicenciat en Ciències Eclesiàstiques (FTC. 2010). Cursant Llicenciatura en Teologia Fonamental (ITF-Centre Borja). Màster en formació de professorat de secundària, especialitat tecnologia (URL. Blanquerna-La Salle 2011). Professor de dibuix tècnic i religió a batxillerat. Professor de “MCS i Pastoral” (ISCR-IREL. 2011). Autor de “Amor al vent. Motxilla d’un educador en el lleure” (Claret. 2007). Participant convidat a la primera trobada de bloggers al Vaticà (Maig 2011). Redactor del portal d’actualitat religiosa www.catalunyareligio.cat i del portal www.pregaria.cat

Descripció genèrica de l’assignatura.

Assignatura impartida a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), en el marc de la llicenciatura bíblica. L'assignatura es proposa dotar a l'alumne de criteri i capacitat per elaborar recursos d'Animació Bíblica per la Pastoral així com dotar'lo d'eines pedagògiques per poder guiar un grup d'Estudi Bíblic, per tal de fer realitat el convit llençat a la Verbum Domini:

“El Sínode ha convidat a un particular esforç pastoral per ressaltar el lloc central de la Paraula de Déu en la vida eclesial, recomanant incrementar la “pastoral bíblica”, no en juxtaposició amb d’altres formes de pastoral, sinó com animació bíblica de tota la pastoral” (Verbum Domini 73)

Objectius.

Quan acabem el curs l’alumne ha de ser capaç de:

 • Prendre consciència sobre la centralitat de la Paraula en la vida cristiana.
 • Identificar els processos d’elaboració de la Bíblia.
 • Saber argumentar què és el cànon i per què es forma.
 • Saber argumentar què vol dir que un llibre és inspirat.
 • Aplicar dinàmiques de grup per treballar la Bíblia com tradició oral.
 • Aplicar dinàmiques de grup per treballar la Bíblia com document literari.
 • Aplicar dinàmiques de grup per treballar la Bíblia com drama.
 • Aplicar dinàmiques de grup per treballar la Bíblia com Paraula Visible.
 • Aplicar dinàmiques de grup per treballar la Bíblia des de la meditació.
 • Ser capaç d’elaborar recursos per a l’Animació Bíbica de la Pastoral.

Metodologia.

El curs es distribueix en 13 sessions de dues hores i mitja, de les 18:30 a les 21:00, amb un descans de 15 min. Cada sessió tindrà una primera part inicial de posada en comú de les tasques assignades en la sessió anterior (de 18:30 a 19:00). Posteriorment es plantejarà la temàtica del dia (fins a les 20:00), després del qual es farà el descans de 15min.  La sessió seguirà fins a les 20:45, quan es farà la presentació de les tasques per al proper dia.

Programació - Temari
 • Recuperar la Centralitat de la Paraula.
 • L'Octògon Sagrat.
 • La Bíblia com Tradició Oral.
 • La Bíblia com Document Literari.
 • La Bíblia com Drama.
 • La Bíblia com Paraula Visible.
 • La Bíblia des de la Meditació.
 • L'Aplicació de la Paraula.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua a partir de les tasques setmanals (60%) amb pes especial dels treballs de síntesi (40%).

Bibliografia

Documents del Magisteri.
 • Benet XVI, La Paraula el Senyor. (Verbum Domini). Exhortació apostòlica. 2010. Claret. Barcelona. (192pp.)
 • Dei Verbum (Concili Vaticà II. Constitució Dogmàtica sobre la Divina Revelació)
Webteca.
 • ABCAT (Associació Bíblica de Catalunya)
 • Biblija.net (La Biblia on-line)
 • ISCREB (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona)