Khám chữa bệnh

Các văn bản pháp quy về y tế quy định về hành nghề khám chữa bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế, dịch vụ kính thuốc, dịch vụ xoa bóp và một số dịch vụ về y tế khác...


SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

* Công Văn số 2666/SYT - NVY ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Sở Y tế: V/v cấp giấy chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.Chú ý: Hoàn thành việc xin cấp Giấy phép hoạt động mới trước ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Công văn số 3010/SYT-NVY ngày 15/10/2012 của Sở Y tế Tiền Giang về việc Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở Khám chữa bệnh (bao gồm cơ sở nhà Nước và tư nhân)


Công văn số 2834/SYT-NVY về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3385/QĐ-BYT ngày 18/9/2012 "Quyết định Banh hành Danh mục Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe cứu thương. Tải Quyết định (Tại đây)

CHÍNH PHỦ
ċ
Bo ho so da hoan chinh cap CCHN SYT.rar
(19k)
TUẤN PHAN,
17:18, 12 thg 8, 2012
Ċ
TUẤN PHAN,
18:31, 1 thg 2, 2012
Ċ
TUẤN PHAN,
18:16, 1 thg 2, 2012
Ċ
TUẤN PHAN,
18:36, 1 thg 2, 2012
Ċ
TUẤN PHAN,
18:31, 1 thg 2, 2012
Ċ
TUẤN PHAN,
18:34, 1 thg 2, 2012
Ċ
TUẤN PHAN,
18:31, 1 thg 2, 2012
Comments