Dược

Đây là các văn bản pháp quy về Dược do Bộ Y tế ban hành quy định hướng dẫn chi tiết trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ thuốc, phân phối thuốc và những loại hình kinh doanh có liên quan đến
 thuốc phòng và chữa bệnh cho người.
Bộ Y tế 

- Thông tư 23.2014.BYT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 29 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc 
Sở Y tế Tiền Giang 

Công Văn số 1959/SYT - NVD ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Sở Y tế: V/v xác nhận thời gian thực hành đúng với thực tế và trả lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện Đăng ký kinh doanh Thuốc khi cơ sở ngừng hoạt động.

Công Văn số 1063/SYT - NVD ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Sở Y tế: V/v tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
Xem Công văn 1063/ SYT- NVD 

Công Văn số 524/BYT-QLD ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Bộ Y tế Vv: thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP đối với quầy thuốc. (Xem tại đây) 

Công Văn số 380/ SYT - NVD ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Sở Y tế Vv: thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP đối với quầy thuốc.(Xem tại đây) 


Ċ
TUẤN PHAN,
19:08, 29 thg 1, 2012
Ċ
TUẤN PHAN,
19:57, 29 thg 1, 2012
ĉ
TUẤN PHAN,
19:43, 27 thg 7, 2014
ĉ
TUẤN PHAN,
20:08, 29 thg 1, 2012
Ċ
TUẤN PHAN,
19:18, 29 thg 1, 2012
ĉ
TUẤN PHAN,
19:40, 29 thg 1, 2012
ĉ
TUẤN PHAN,
20:02, 27 thg 2, 2012
ĉ
TUẤN PHAN,
19:40, 29 thg 1, 2012
Ċ
TUẤN PHAN,
19:10, 29 thg 1, 2012
ĉ
TUẤN PHAN,
20:07, 29 thg 1, 2012
Comments