TRANG CHỦ


 Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 30/2014/TT-BYT quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 
(Xem chi tiết)

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 23/2014/TT-BYT về danh mục thuốc không kê đơn mới, thay thế Thông tư số 08/2009/TT-BYT.

Danh mục thuốc không kê đơn là cơ sở pháp lý để xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn đối với thuốc không kê đơn trong đăng ký thuốc, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông phân phối thuốc, thông tin quảng cáo thuốc và phạm vi hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc.

Theo đó, "Danh mục thuốc không kê đơn", bao gồm: Danh mục thuốc hoá dược; Danh mục thuốc đông y và thuốc từ dược liệu. Danh mục chủ yếu chỉ điều chỉnh lại cách liệt kê các hoạt chất chứa trong thuốc và thay đổi một số lưu ý khi bán các loại thuốc không kê đơn, đặc biệt là yêu cầu cơ sở bán lẻ phải theo dõi tên, địa chỉ người mua với một số loại thuốc. Đối với các loại thuốc tra mắt, mũi chứa Ephedrin HCl thì cơ sở chỉ được bán tối đa không cần đơn 3 đơn vị đóng gói nhỏ nhất/lần. Đối với Famotidin thì có thêm quy định về dạng bào chế, giới hạn hàm lượng và số lượng khi bán không kê đơn: phải là dạng chia liều với giới hạn hàm lượng ≤ 20mg/đơn vị; bán không cần đơn tối đa cho 14 ngày sử dụng. Đối với các thuốc có chỉ định tránh thai được phân loại là thuốc không kê đơn trong Danh mục này, nhân viên y tế phải có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi cấp, phát hoặc bán cho người tiêu dùng.
 
Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các cơ sở bán lẻ được phép bán lẻ không cần đơn thuốc đối với các thuốc trong danh mục thuốc không kê đơn ban hành theo Thông tư này. 

Danh mục thuốc không kê đơn mới này sẽ được áp dụng từ ngày 15-8-2014.

(Xem chi  tiết

 Ngày 02/06/2014, Bộ y tế đã ban hành thông tư số 19/2014/TT-BYT quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. Thông tư 19/2014/TT-BYT chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2014 thay thế cho thông tư 10/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện và Thông tư 11/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc 

           
* Công Văn số 2666/SYT - NVY ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Sở Y tế: V/v cấp giấy chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Nội dung:
+ Tất cả các cơ sở khám bệnh y tế tư nhân đang hoạt động theo giấy phép cũ (gồm CCHN và GPHĐ) cấp trước đây theo TT 07/2007/TT-BYT có giá trị đến hết năm 2013, 2014 và 2015 đến nay không còn giá trị và phải tiến hành làm thủ tục cấp lại CCHN và GPHĐ mới theo TT 41/2011/TT-BYT. 
Chú ý: Hoàn thành việc xin cấp Giấy phép hoạt động mới trước ngày 31 tháng 12 năm 2013.
+ Riêng các cơ sở nha khoa và kính thuốc đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép của Sở Y tế phải ngừng hoạt động. Chỉ những cơ sở nha khoa, kính thuốc đã được cấp phép hoạt động theo Thông tư 07/2007/TT-BYT mới được gia hạn giấy phép hoạt động đến ngày 31/12/2013. (xem Công văn)

* Ngày 15/10/2012 Sở Y tế Tiền Giang ban hành Công văn số 3010/SYT-NVY về việc Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở Khám chữa bệnh (bao gồm cơ sở nhà Nước và tư nhân)

Nội dung Công văn số 3010 /SYT-NVY

Mẫu đơn và Bản kê khai kèm theo

*  Ngày 28 tháng 6 năm 2012 Sở Y tế Tiền Giang ban hành Công văn số 1772/SYT-NVY về việc hướng dẫn lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề y, YHCT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 Tải Công văn (Tải tại đây)  

* Bộ hồ sơ cấp mới và cấp lại Chứng chỉ hành nghề - Y,  y học cổ truyền của Sở  Y tế tỉnh Tiền Giang.

            (Tải tại đây)