FLASH ÂM LỊCH VIỆT

đăng 09:59, 21 thg 2, 2016 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 09:35, 31 thg 8, 2016 ]
CODE:
<embed xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" allowscriptaccess="never" height="340" src="https://sites.google.com/site/anhlevan2014/guide-insert-gadget/chen-gadget/flashamlichviet/flash-alv/alv01(220x340).swf" type="application/x-shockwave-flash" width="220" wmode="transparent" />

Chú ý:  
1.  Các bạn chỉ cần thay đổi URL của file flash  ... alv01(220x340).swf...   bằng cách thay số 01 thành 02 cho đến 20
2.  File thứ 11 ...alv11(230x360).swf... kích thước 230x360 , từ 16 đến 20 thì ... alv16(200x300).swf ... kích thước là 200x300 
3.  Các bạn có thể tùy chỉnh kích thước vẫn dùng tốt !

TEST:
Kích thước 200x300
Kích thước 220x340
Kích thước 230x360