เทศบาลเมืองอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ร่วมกับ บริษัท สยามเวสท์ เพาเวอร์จำกัด

posted Sep 19, 2017, 11:48 PM by Angthongcity
การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF 
เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ ศาลาวัดเทวราช ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

วิดีโอ YouTube


Comments