เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดงานอุปสมบทหมู่ เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน ๑๓ วัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

posted Jul 6, 2017, 11:38 PM by Angthongcity
    วันที่ ๗ กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พ่อค้าประชาชน ในชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกันจัดงานวันเข้าพรรษา สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาลเข้าพรรษา โดยได้ร่วมกันทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนจำนำพรรษา ๑๓ วัดในจังหวัดอ่างทอง พร้อมกับทำพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
    นายชัย สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  เปิดเผยว่า ในเทศกาลเข้าพรรษาทุกปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองอ่างทองได้สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยมาโดยตลอดทุกปี โดยรับสมัครชายไทยที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะบวชสืบทอดพระศาสนาในช่วงวันเข้าพรรษา เทศบาลพร้อมจะทำการบวชให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล พ่อค้าประชาชน ลูกจ้างพนักงานและชาวบ้านในชุมชน  ร่วมกันทำบุญออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยในช่วงเช้าได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และ ปลงผมนาค ทำบุญฟังธรรมจากพระสงฆ์  ฉลองเทียนจำนำพรรษา  ก่อนจะนำไปถวายให้ครบ ๑๓ วัดต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง และในช่วงบ่ายได้ทำการอุปสมบท ที่วัดชัยมงคล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พระเทศน์สอนนาค แล้วตั้งขบวนแห่นำนาคเข้าโบสถ์ เป็นการจัดงานตามวิถีไทย ที่สร้างความสุขสนุกสนาน ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

Comments