โครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง (ชุมชนวัดโล่ห์สุทธาวาส)

posted May 15, 2017, 9:43 PM by Angthongcity   [ updated May 15, 2017, 9:43 PM ]
        เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทอง ชุมชนวัดโลห์สุธาวาส เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายทนงศักดิ์  ศรีวิเชียร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้านเทศบาลเมืองอ่างทอง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมกับประชาชนในชุมชนวัดโล่ห์สุธาวาส ได้จัดทำโครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ที่บริเวณศาลาการเปรียญวัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง  พร้อมประชาคมขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแผนพัฒนาสี่ปี  โดย พบประชาชนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากประชาชนในชุมชน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน พร้อมร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยการตัดกิ่งไม้ล้างถนนและบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในชุมชนต่อไป


Comments