โครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง (ชุมชนวัดชัยมงคล)

posted May 19, 2017, 2:59 PM by Angthongcity
        เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทอง ชุมชนวัดโลห์สุธาวาส เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายทนงศักดิ์  ศรีวิเชียร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้านเทศบาลเมืองอ่างทอง สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมกับประชาชนในชุมชนวัดชัยมงคล ได้จัดทำโครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ที่บริเวณโรงยิมโรงเรียนวัดชัยมงคลสุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง  พร้อมประชาคมขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแผนพัฒนาสี่ปี  โดย พบประชาชนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากประชาชนในชุมชน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน พร้อมร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยการตัดกิ่งไม้ล้างถนนและบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในชุมชนต่อไป

Comments